Sampo Terho

Opintotuen tulorajoja nostettava

Tänään minulle luovutettiin Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemä selvitys opintotuen tulorajoista. Käynnistin opintotuesta vastaavana ministerinä selvityksen, koska halusin saada tulevan päätöksenteon tueksi tietoa opintotuen tulorajojen poistamisen tai korottamisen vaikutuksista.

Selvityksen pääviesti on, että opintotuen tulorajat aiheuttavat opiskelijoille merkittäviä tulojen menetyksiä ja tilanteen muuttamiseksi niitä tulisi nostaa nykyisistä huomattavasti. Jos nykyisiä tulorajoja nostettaisiin 50 prosenttia (opiskelijan vuosituloraja olisi 18 000 euroa nykyisen noin 12 000 euron sijaan), päästäisiin laajasti ottaen eroon haitallisista vaikutuksista kuten mahdollisten lisätulojen menetyksistä. Vain harva opiskelija ansaitsisi tätä tulorajaa enempää tuloja.

Uutispommi on, että tämä ei maksaisi yhteiskunnalle mitään. Ehdotettu vaihtoehto lisäisi valtion verotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa ja opiskelijoiden keskimääräiset tulot kasvaisivat noin 600 euroa vuodessa.

Tämän uuden tutkimustiedon perusteella olisin itse valmis nostamaan opintotuen tulorajoja huomattavasti tai luopumaan niistä kokonaan. Työnteosta pitää palkita, ei rangaista. Työntekoon ja yrittäjyyteen tulee kannustaa aivan erityisesti nuorena, koska varhain hankittu työkokemus tukee työllistymistä läpi tulevan uran. Selvitysten mukaan kohtuullinen työssäkäynti ei ole haitaksi myöskään opintojen etenemiselle.

Opiskelijoiden tulee saada työkokemusta jo opintojen ohella, koska sillä on vaikutusta valmistumisen jälkeiseen työuraan. Tulorajojen korottaminen on selvityksen perusteella erittäin kannattava investointi, jolla parannetaan opiskeluajan toimeentuloa ja edistetään työllistymistä myös pidemmällä tähtäimellä. Kaikki voittaisivat: sekä opiskelijat että yhteiskunta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Erittäin hyvä. Siniset tekevät ja punaset puhuvat...

Käyttäjän meeviren kuva
Matti Viren

Vain poliitikko voi väittää, että rahaa saa tyhjästä (Terhon ”uutispommi”). Ministerin pitäisi ehkä ajatella muutama askel pidemmälle.
Mitä tapahtuu, jos tulorajoja nostetaan. Opiskelijat ovat töissä entistä enemmän. Terho ilmeisesti olettaa, että työvoiman kysyntä on äärettömän palkkajoustavaa (kysyntäkäyrä horisontaalinen). Opiskelijoiden täyttämät työpaikat eivät ole keltään muulta pois. Työllisyys määräytyy työvoiman tarjonnan perusteella (tämä on ”se” Juhana Vartiaisen ”hypoteesi).
Toinen oletus on se, että opiskelijoiden tekemä lisätyö ei vaikuta opiskeluun. On samantekevää, ovatko opiskelijat päätoimisia opiskelijoita vai sivutoimisia. Kuulostaa absurdilta. Terho voisi ehkä käydä katsomassa luentosaleja ensimmäisen luennon jälkeen. Tyhjää kumisevat, ei ehdi luennoille, vastaanotolle, ei ehdi…. Lisää tätä.
Mutta nämä eivät ole edes suurimpia ongelmia. Jos siirrytään järjestelmään, jossa opiskelijat voivat tienata ”niin paljon kuin haluavat” ilman, että se vaikuttaa opintotukeen ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin, ollaan luomassa luokkayhteiskunta, jossa on 2 luokaa. Luokka 1 ovat ne, jotka onnistuvat pääsemään korkeakouluun, ja saavat sen jälkeen kaikki tuet ja etuudet, ja jotka voivat sen lisäksi olla normaalisti töissä. Sitten on luokka 2 eli, ne jotka eivät onnistu pääsemään korkeakouluihin. He eivät tietenkään saa mitään tukia ja muita etuuksia, mutta joutuvat maksamaan tukea saavien (”onnekkaampien”) tuet ja etuudet verojen ja maksujen muodossa. Heidän työttömyysriskinsä myös kasvaa, koska he eivät tukien puutteessa kykene kilpailemaan työmarkkinoilla opiskelijoiden kanssa. Ehdotus tarkoittaa sitä, että sotketaan työmarkkinoiden pelisäännöt oikein kunnolla.
Vaalit ovat tulossa, sen kyllä huomaa. Mitähän Terho ehdottaa seuraavaksi!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Matti, juuri näin. Se, että tuetaan opiskelijoiden työssäkäyntiä jättää varjoon sen, että näin opiskelijat eivät ehdi valmistua tutkintojen tutkintokohtaisissa säädellyissä enimmäisajoissa, jotta he saisivat noin 1/4 - 1/3 osan opintolainastaan opintolainahyvityksenä tai -vähennyksenä hyväkseen.

Harkitkaa opiskelijat todella tarkkaan ennen kuin lisäätte työntekoa: opintolainahyvitys (ent. opintolainavähennys) jää helposti saamatta. Se on useiden tuhansien eurojen arvoinen valinta - ja miinusmerkkinen, jos ette asiaa huomioi oikein omalla kohdallanne:

Esimerkki (Kelan oma esimerkki, suora lainaus)

Ammattikorkeakouluopiskelija on suorittanut 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa 16 020 euroa. Tästä summasta vähennetään korkeakouluopintoja edeltäneisiin toisen asteen opintoihin nostetut lainat (4 400 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut eli lainapääomaan lisätyt korot (440 euroa). Korkeakouluopintojen aikana nostettujen opintolainojen määräksi jää 11 180 euroa.

Tutkinnon tavoiteaikaa (3,5 lukuvuotta) vastaava tutkintokohtainen lainamäärä on (3,0 lv x 9 kk/lv + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa. Opintolainahyvityksen suuruus lasketaan opiskelijan henkilökohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi. Opintolainahyvitys on (11 180 – 2 500) x 40 % = 3 472 euroa.

Ks. Kela.fi:

https://www.kela.fi/opintolainahyvitys-maara-ja-ma...

Käyttäjän JaniTuononen kuva
Jani Tuononen

Olette leikanneet opintotuesta ja ette ole nostaneet jo tulorajoja?

Onko siniset ministerit tehneet koko työllisyysasteen nostamisen, kun opintotuen leikkaamisen jälkeen työllisyysaste on ampaissut nousuun?

http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/file...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Keskus­ta­o­pis­ke­lijat tyrmää ministeri Terhon tulo­ra­ja­po­pu­lismin – "Opintotuki ei ole bonus päätoimisesti työs­ken­te­ville"

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/46...

- - "Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­den pu­heen­joh­ta­ja Au­li Pii­pa­ri­nen huo­maut­taa jär­jes­tön kan­na­no­tos­sa, et­tä ra­port­ti on va­ja­vai­nen.

– Ra­por­tin laa­ti­jat ei­vät huo­mi­oi­neet lain­kaan sitä, et­tä tu­lo­ra­jo­jen pois­to tai huo­mat­ta­va nos­ta­mi­nen joh­tai­si myös opin­to­ra­haa saa­vien opis­ke­li­joi­den mää­rän kas­vuun ja sitä kaut­ta val­ti­on me­no­jen nou­suun, Pii­pa­ri­nen sa­noo." - -

---

"Selvitys: Opintotuen tulorajoja voisi nostaa reippaasti"

- - "Tut­ki­muk­ses­sa ja ra­por­tis­sa ei ote­ta kan­taa sii­hen, mi­ten tu­lo­ra­jo­jen nos­to vai­kut­tai­si opis­ke­luun tai mi­ten opin­to­tu­en muu­tok­set vai­kut­tai­si­vat mui­hin tu­lon­siir­toi­hin, ku­ten ylei­sen asu­mis­tu­en tai ko­ti­hoi­don tuen käyt­töön."

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/46...

---

Siis kaikinpuolin kehno esitys Sinisiltä!

Käyttäjän JaniTuononen kuva
Jani Tuononen

Keskustaopiskelijat haluavat nostaa opintorahaa, jota keskusta leikkasi?

Wau...

Käyttäjän meeviren kuva
Matti Viren

Kukahan muuten tämänkin blogin on kirjoittanut? Turha odottaa, että Terho osallistuisi keskusteluun.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset