Sote http://jameshirvisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132394/all Thu, 08 Nov 2018 15:45:29 +0200 fi Suomi on kehittymässä orwellilaisen yhteiskunnan esiasteeksi http://askolampikari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263858-suomi-on-kehittymassa-orwellilaisen-yhteiskunnan-esiasteeksi <p>Suomi on hyvää vauhtia kehittymässä George Orwellin kuvailemaksi yhteiskunnaksi, jossa valtio eli &rdquo;Isoveli&rdquo; ohjaa ja valvoo kaikkea toimintaa yksilötasoa myöten. Tästä Suomessa on jo paljon huolta aiheuttavia esimerkkejä.&nbsp;</p> <p>Siviilitiedustelua koskevien lakien tarvetta ja viranomaisten mahdollista puuttumista yksilön tietosuojaan perustellaan ennalta ehkäisevällä terrorismin torjunnalla. Tästä ei ole pitkä matka siihen, että seurataan ja valvotaan sellaistenkin yksilöiden toimintaa enemmän tai vähemmän tahattomasti, joilla ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. Terrorismin ja tavallisten rikosten torjunta sekoittuvat helposti toisiinsa.&nbsp;</p> <p>Valtio ohjaa ja valvoo ajateltuja maakuntia ja sotea sekä niiden kautta myös yksityisiä kansalaisia pikkutarkasti. Tähän se käyttää muiden muassa ohjeistusta ja rahoitusvaltaansa. Jopa yksilöiden sairastavuus tulisi budjetoida tulevaisuudessa. Kansalaisten valinnanvapaus perusterveydenhoidossakin on näennäistä. Maakunnat hyväksyvät kilpailutuksen kautta palvelujen tarjoajiksi mielestään sopivimmat ja määrittelemänsä kriteerit täyttävät yritykset ja yhteisöt. Pienillä terveydenhoitoalan yrityksillä palvelujen toteuttajiksi on vain vähän mahdollisuuksia.&nbsp;</p> <p>Poliisien pääsyä potilastietoihin selvitetään parhaillaan ja jo nyt tietyssä tapauksissa terveysviranomaiset ovat velvollisia tekemään ilmoituksen poliisille. Tämä vaarantaa yleisestikin terveydenhoitoa, potilasturvallisuutta, potilaan ja terveyshenkilökunnan luottamuksellista suhdetta.&nbsp;</p> <p>Oikeusministeri Antti Häkkänen on kertonut suhtautuvansa myönteisesti valtiolliseen verohallintoon sijoitettavaan positiivisen luottotietorekisterin perustamiseen. Positiivinen luottorekisteri on kansalaisten orwellilaista &rdquo;Isoveljen&rdquo; valvontaa ja kuristusotetta pahimmallaan, jota yritetään naamioida positiivisin sanakääntein ja argumentein. Mitä muuta &rdquo;positiivista&rdquo; luottorekistererissä on kuin rahoituslaitosten etujen turvaaminen heikentämällä yksilöiden valinnan vapautta.&nbsp;</p> <p>Rekisteriä perustellaan muiden muassa luotonantajille luotoista koituvien riskien pienentämisellä ja kuluttajien ylivelkaantumisen ehkäisemisellä. Luottorekisterihanke on enemmän tai vähemmän osoitus luotottajien ja luotonottajien huolellisuuden puutteesta luottoja myönnettäessä ja niitä otettaessa. Positiivinen luottorekisteri on negatiivinen sadoille tuhansille velallisille, kun heidän mahdollisuutensa luoton saantiin pysähtyvät kuin seinään, jos luottorekiosterihanke toteutuu kaavaillussa muodossa. Se ei koskisi vain kaikkia luottoja, vaan myös kaikkia annettuja takauksia, osamaksuja, yhtiölainoja ja muita taloudellisia sitoumuksia. Voi sitä byrokratian määrää, jota tästä aiheutuu! Kun tähän on tarkoitus yhdistää myös ihmisten tiedot tuloista tulorekisterin avulla, niin mitä jää jäljelle yksityisyydestä. Yksityisen kansalaisen valvonta ja toimintamahdollisuudet ovat tämän jälkeen hyvin rajalliset, kun jo verotuksen jälkeen kansalaisten taloudellinen demokratia on vain etäinen kangastus.&nbsp;</p> <p>Lainsäätäjä eli valtio ei ole kyennyt säätämään lakeja, jotka tervehdyttäisivät luottomarkkinoita. Räikeänä esimerkkinä pikavippiyritykset, jotka perivät asiakkailtaan satojen jopa tuhansien prosenttien vuosikorkoja saattaen siten usein luotonottajiaan pahoihin velkakurimuksiin. Koronkiskonnasta sai syytteen aiemmin, kun korkoa perittiin kolmisenkymmentä prosenttia ja yleinen korkotaso oli lähes 20 %. Rikoslaissa on kyllä määräykset koronkiskonnasta, mutta oikeus näyttää hyväksyvän melkein miten suuret korot hyvänsä, kun ne sen mielestä vain harvoin täyttävät rikoksen tunnusmerkit.</p> <p>Finanssilaitoksen toimet eivät ole edistäneet tervettä luotonantoa. Finanssivalvonta on ajastaan jäljessä, kun luottomarkkinoille on tullut pilvin pimein uusia toimijoita, joihin valvonta ei ulotu. Pankkejahan ei kohta tarvita mihinkään. Finanssivalvonta ulottuu vain luottolaitoksiin, jotka myöntävät luottoja yleisöltä keräämistään varoista. Näiden ongelmien poistamiseksi on olemassa muita keinoja, joiden toteuttamiseen ei tarvita &rdquo;Isoveljen&rdquo; jatkuvaa ja pysyvää kansalaisten ohjausta ja valvontaa. Vakuudettomille luotoille luottoluokittain voitaisiin säätää yläraja, joka olisi Suomen Pankin peruskorko + säädetyt kulut+ luottoriskin (luottoluokittain) mukaan määräytyvä maksimivuosikorko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomi on hyvää vauhtia kehittymässä George Orwellin kuvailemaksi yhteiskunnaksi, jossa valtio eli ”Isoveli” ohjaa ja valvoo kaikkea toimintaa yksilötasoa myöten. Tästä Suomessa on jo paljon huolta aiheuttavia esimerkkejä. 

Siviilitiedustelua koskevien lakien tarvetta ja viranomaisten mahdollista puuttumista yksilön tietosuojaan perustellaan ennalta ehkäisevällä terrorismin torjunnalla. Tästä ei ole pitkä matka siihen, että seurataan ja valvotaan sellaistenkin yksilöiden toimintaa enemmän tai vähemmän tahattomasti, joilla ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. Terrorismin ja tavallisten rikosten torjunta sekoittuvat helposti toisiinsa. 

Valtio ohjaa ja valvoo ajateltuja maakuntia ja sotea sekä niiden kautta myös yksityisiä kansalaisia pikkutarkasti. Tähän se käyttää muiden muassa ohjeistusta ja rahoitusvaltaansa. Jopa yksilöiden sairastavuus tulisi budjetoida tulevaisuudessa. Kansalaisten valinnanvapaus perusterveydenhoidossakin on näennäistä. Maakunnat hyväksyvät kilpailutuksen kautta palvelujen tarjoajiksi mielestään sopivimmat ja määrittelemänsä kriteerit täyttävät yritykset ja yhteisöt. Pienillä terveydenhoitoalan yrityksillä palvelujen toteuttajiksi on vain vähän mahdollisuuksia. 

Poliisien pääsyä potilastietoihin selvitetään parhaillaan ja jo nyt tietyssä tapauksissa terveysviranomaiset ovat velvollisia tekemään ilmoituksen poliisille. Tämä vaarantaa yleisestikin terveydenhoitoa, potilasturvallisuutta, potilaan ja terveyshenkilökunnan luottamuksellista suhdetta. 

Oikeusministeri Antti Häkkänen on kertonut suhtautuvansa myönteisesti valtiolliseen verohallintoon sijoitettavaan positiivisen luottotietorekisterin perustamiseen. Positiivinen luottorekisteri on kansalaisten orwellilaista ”Isoveljen” valvontaa ja kuristusotetta pahimmallaan, jota yritetään naamioida positiivisin sanakääntein ja argumentein. Mitä muuta ”positiivista” luottorekistererissä on kuin rahoituslaitosten etujen turvaaminen heikentämällä yksilöiden valinnan vapautta. 

Rekisteriä perustellaan muiden muassa luotonantajille luotoista koituvien riskien pienentämisellä ja kuluttajien ylivelkaantumisen ehkäisemisellä. Luottorekisterihanke on enemmän tai vähemmän osoitus luotottajien ja luotonottajien huolellisuuden puutteesta luottoja myönnettäessä ja niitä otettaessa. Positiivinen luottorekisteri on negatiivinen sadoille tuhansille velallisille, kun heidän mahdollisuutensa luoton saantiin pysähtyvät kuin seinään, jos luottorekiosterihanke toteutuu kaavaillussa muodossa. Se ei koskisi vain kaikkia luottoja, vaan myös kaikkia annettuja takauksia, osamaksuja, yhtiölainoja ja muita taloudellisia sitoumuksia. Voi sitä byrokratian määrää, jota tästä aiheutuu! Kun tähän on tarkoitus yhdistää myös ihmisten tiedot tuloista tulorekisterin avulla, niin mitä jää jäljelle yksityisyydestä. Yksityisen kansalaisen valvonta ja toimintamahdollisuudet ovat tämän jälkeen hyvin rajalliset, kun jo verotuksen jälkeen kansalaisten taloudellinen demokratia on vain etäinen kangastus. 

Lainsäätäjä eli valtio ei ole kyennyt säätämään lakeja, jotka tervehdyttäisivät luottomarkkinoita. Räikeänä esimerkkinä pikavippiyritykset, jotka perivät asiakkailtaan satojen jopa tuhansien prosenttien vuosikorkoja saattaen siten usein luotonottajiaan pahoihin velkakurimuksiin. Koronkiskonnasta sai syytteen aiemmin, kun korkoa perittiin kolmisenkymmentä prosenttia ja yleinen korkotaso oli lähes 20 %. Rikoslaissa on kyllä määräykset koronkiskonnasta, mutta oikeus näyttää hyväksyvän melkein miten suuret korot hyvänsä, kun ne sen mielestä vain harvoin täyttävät rikoksen tunnusmerkit.

Finanssilaitoksen toimet eivät ole edistäneet tervettä luotonantoa. Finanssivalvonta on ajastaan jäljessä, kun luottomarkkinoille on tullut pilvin pimein uusia toimijoita, joihin valvonta ei ulotu. Pankkejahan ei kohta tarvita mihinkään. Finanssivalvonta ulottuu vain luottolaitoksiin, jotka myöntävät luottoja yleisöltä keräämistään varoista. Näiden ongelmien poistamiseksi on olemassa muita keinoja, joiden toteuttamiseen ei tarvita ”Isoveljen” jatkuvaa ja pysyvää kansalaisten ohjausta ja valvontaa. Vakuudettomille luotoille luottoluokittain voitaisiin säätää yläraja, joka olisi Suomen Pankin peruskorko + säädetyt kulut+ luottoriskin (luottoluokittain) mukaan määräytyvä maksimivuosikorko.

 

 

 

]]>
4 http://askolampikari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263858-suomi-on-kehittymassa-orwellilaisen-yhteiskunnan-esiasteeksi#comments Knsalaisten valvonta Luottorekisteri Poliisin pääsy potilastietoihin Sote Tiedustelulait Thu, 08 Nov 2018 13:45:29 +0000 Asko Lampikari http://askolampikari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263858-suomi-on-kehittymassa-orwellilaisen-yhteiskunnan-esiasteeksi
Nytkähtääkö SOTE kohti maalia? http://pirjolampi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263773-nytkahtaako-sote-kohti-maalia <p>Sotevaliokunnan viikon mittainen loma on päättynyt ja viimeinen rutistus lakiluonnoksen saattamiseksi perustuslakivaliokunnan hyväksymisen kautta eduskuntaan alkaa.</p><p>Kyseessä on monien lakipakettien kokonaisuuden hyväksyminen kuten. esim. maakuntalaki, sote-järjestämislaki, maakuntien rahoituslaki, kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki, niin kutsuttu voimaanpanolaki ja valinnanvapauslaki. Lakien käsittely ei etene ennen kuin sotevaliokunta saa mietintönsä valmiiksi.</p><p>Sosiaali-ja terveyslautakunnan pj <strong>Krista Kiuru</strong> (sdp) totesi ennen lomaa, että tiukin vääntö tulee olemaan valinnanvapauslaista. Hänen mukaansa viimeksi käsiteltiin viime vuoden keväällä annetun valinnanvapauslakiesityksen versiota numero kuusi. Lukuisat tahot, jotka ovat silloin lakiluonnoksesta lausuntojaan antaneet ovat siis jo tippuneet kärryiltä siitä missä mennään.</p><p>Sotevaliokuntaa on epäilty tahallisesta viivyttelystä hallituspuolueitten taholta, jos ei nyt suoraan niin ainakin rivien välistä niin on saattanut lukea. Tämä tuli esiin ensin <strong>ministeri Annika Saarikon</strong> ( kesk) puheessa MTV:n uutisextrassa vaikka hymy säilyi&nbsp; ja robotinomainen puhe sujui hänelle tyypilliseen tapaan.&nbsp; Samaisessa ohjelmassa toisena päivänä <strong>ministeri Petteri Orpo</strong> (kok) vastasi kysymykseen valinnanvapauslaista , että keskeiset elementit valinnanvapaudessa ovat säilyneet vaikka uusia versioita on lakiluonnoksesta tehty. Hymy huulillaan hän totesi, kuinka hyvä asia on se, kun sotekeskukset syntyvät ja ihmiset voivat valita itse oman sotekeskuksensa. Ei tässä ole mitään sen kummallisempaa , totesi ministeri. Orpo</p><p>Toivottavasti kukaan kansalainen ei usko tähän yksinkertaistettuun tarinaan. Miksi tätä uudistusta olisi valmistettu jo monta hallituskautta, jos se on näin helppoa.</p><p>Omassa maakunnassani Varsinais-Suomessa muutosjohtajat Antti Parpo ja Laura Leppänen ovat turhautuneita. Muutoslakien puuttuessa uudistusten valmisteluissa ei päästä eteenpäin. Päätösvalta puuttuu viemään asioita pidemmälle. Lakien tulee olla voimassa puoli vuotta ennen maakuntavaaleja. Vaalit tulevat voimaan tullessaankin siis siirtymään yli eduskuntavaalien. Siihen ei paljon laskutaitoa tarvita.</p><p>Alkaako valinnanvapaudessa herätä epäily siitä, ettei koko ajan jo nyt laajenevalle yksityissektorille riitäkään asiakkaita. Muistamme tapaus Pihlajalinnan, joka lopetti valinnanvapaus kokeilunsa kannattamattomana. Nyt viimeksi Pohjola Terveys ilmoitti hylkäävänsä lääkärikeskustoiminnan. Poriin ja Lappeenrantaan kaavailtuja lääkärikeskuksia ei avata. OP Ryhmän vakuutusasiakkaitten liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä on todennut, että kilpailutilanne on muuttunut. He eivät pysty tunnistamaan kilpailuetua lääkäriasematoiminnassa. He keskittyvät nyt sairaalatoimintaan.</p><p>On mielenkiintoista nähdä miten tämä hallituksen ja opposition välinen taistelu päättyy.&nbsp; Meillä on hyvä julkisen sektorin kivijalka jota ei pidä väkisin moukaroida hajalle. Haluammeko me rahoittaa yksityisiä yritysmonopoleja tuottamaan sotepalveluja julkisin verovaroin?</p><p><strong>Tänään 6.11.</strong> olin kuuntelemassa projektipäällikkö <strong>Päivi Nergin </strong>luentoa sotemaku-uudistuksesta. Hän oli toiveikas siitä, että <strong>huomisen aikana</strong> saamme jo kenties kuulla, onko mietinnöt saatu valmiiksi niin että ne siirtyvät perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.&nbsp; Koko tässä uudistuksessa 18.5 miljardia euroa verorahoja siirtyy kunnilta ensin valtiolle, joka sitten jakaa tuon summan 18 maakuntaan rahoituslain kriteereitten mukaisesti.</p><p>Saa nähdä miten käy? Vai käykö kuten sananlaskussa sanotaan. Ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.</p><p>Pirjo Lampi</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sotevaliokunnan viikon mittainen loma on päättynyt ja viimeinen rutistus lakiluonnoksen saattamiseksi perustuslakivaliokunnan hyväksymisen kautta eduskuntaan alkaa.

Kyseessä on monien lakipakettien kokonaisuuden hyväksyminen kuten. esim. maakuntalaki, sote-järjestämislaki, maakuntien rahoituslaki, kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki, niin kutsuttu voimaanpanolaki ja valinnanvapauslaki. Lakien käsittely ei etene ennen kuin sotevaliokunta saa mietintönsä valmiiksi.

Sosiaali-ja terveyslautakunnan pj Krista Kiuru (sdp) totesi ennen lomaa, että tiukin vääntö tulee olemaan valinnanvapauslaista. Hänen mukaansa viimeksi käsiteltiin viime vuoden keväällä annetun valinnanvapauslakiesityksen versiota numero kuusi. Lukuisat tahot, jotka ovat silloin lakiluonnoksesta lausuntojaan antaneet ovat siis jo tippuneet kärryiltä siitä missä mennään.

Sotevaliokuntaa on epäilty tahallisesta viivyttelystä hallituspuolueitten taholta, jos ei nyt suoraan niin ainakin rivien välistä niin on saattanut lukea. Tämä tuli esiin ensin ministeri Annika Saarikon ( kesk) puheessa MTV:n uutisextrassa vaikka hymy säilyi  ja robotinomainen puhe sujui hänelle tyypilliseen tapaan.  Samaisessa ohjelmassa toisena päivänä ministeri Petteri Orpo (kok) vastasi kysymykseen valinnanvapauslaista , että keskeiset elementit valinnanvapaudessa ovat säilyneet vaikka uusia versioita on lakiluonnoksesta tehty. Hymy huulillaan hän totesi, kuinka hyvä asia on se, kun sotekeskukset syntyvät ja ihmiset voivat valita itse oman sotekeskuksensa. Ei tässä ole mitään sen kummallisempaa , totesi ministeri. Orpo

Toivottavasti kukaan kansalainen ei usko tähän yksinkertaistettuun tarinaan. Miksi tätä uudistusta olisi valmistettu jo monta hallituskautta, jos se on näin helppoa.

Omassa maakunnassani Varsinais-Suomessa muutosjohtajat Antti Parpo ja Laura Leppänen ovat turhautuneita. Muutoslakien puuttuessa uudistusten valmisteluissa ei päästä eteenpäin. Päätösvalta puuttuu viemään asioita pidemmälle. Lakien tulee olla voimassa puoli vuotta ennen maakuntavaaleja. Vaalit tulevat voimaan tullessaankin siis siirtymään yli eduskuntavaalien. Siihen ei paljon laskutaitoa tarvita.

Alkaako valinnanvapaudessa herätä epäily siitä, ettei koko ajan jo nyt laajenevalle yksityissektorille riitäkään asiakkaita. Muistamme tapaus Pihlajalinnan, joka lopetti valinnanvapaus kokeilunsa kannattamattomana. Nyt viimeksi Pohjola Terveys ilmoitti hylkäävänsä lääkärikeskustoiminnan. Poriin ja Lappeenrantaan kaavailtuja lääkärikeskuksia ei avata. OP Ryhmän vakuutusasiakkaitten liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä on todennut, että kilpailutilanne on muuttunut. He eivät pysty tunnistamaan kilpailuetua lääkäriasematoiminnassa. He keskittyvät nyt sairaalatoimintaan.

On mielenkiintoista nähdä miten tämä hallituksen ja opposition välinen taistelu päättyy.  Meillä on hyvä julkisen sektorin kivijalka jota ei pidä väkisin moukaroida hajalle. Haluammeko me rahoittaa yksityisiä yritysmonopoleja tuottamaan sotepalveluja julkisin verovaroin?

Tänään 6.11. olin kuuntelemassa projektipäällikkö Päivi Nergin luentoa sotemaku-uudistuksesta. Hän oli toiveikas siitä, että huomisen aikana saamme jo kenties kuulla, onko mietinnöt saatu valmiiksi niin että ne siirtyvät perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.  Koko tässä uudistuksessa 18.5 miljardia euroa verorahoja siirtyy kunnilta ensin valtiolle, joka sitten jakaa tuon summan 18 maakuntaan rahoituslain kriteereitten mukaisesti.

Saa nähdä miten käy? Vai käykö kuten sananlaskussa sanotaan. Ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.

Pirjo Lampi

]]>
2 http://pirjolampi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263773-nytkahtaako-sote-kohti-maalia#comments Rahoituslaki Sote Sotevaliokunta Valinnanvapaus Tue, 06 Nov 2018 17:46:31 +0000 Pirjo Lampi http://pirjolampi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263773-nytkahtaako-sote-kohti-maalia
Poliisi hoitaa seurauksia! http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263754-poliisi-hoitaa-seurauksia <p>Milloin esitämme lisää rahoitusta perheille kunniallisen elämän mahdollistavaan elämään. Emme halua toimia niin, koska poliiseilla pitää olla jatkossakin töitä. Onhan se komeeta, kun poliisi pistooli lanteilla patsastelee esimerkiksi täällä Oulussa Rotuaarilla ja lisää aseita löytyy mustamaijasta, joka kulkee ainakin kahtasataa!</p><p>Poliisi on ollut näkyvästi sosiaalisessa mediassa jo noin 10 vuotta, mutta milloin sote-ammattilaiset ottavat somen näiltä natseilta haltuun. Olen pettynyt suomalaisen poliisin toimintaan, vaikka kyseessä on maailman huippujoukkue kansainvälisessä vertailussa.</p><p>Poliisin pitäisi siivota ensiksi oma pesänsä tiukalla vertaisarviolla tai muuten menemme lujaa kyytiä kohti mätää yhteiskuntaa, jossa perustana on &quot;musta tuntuu&quot; vanhempi konstaapeli leikkimässä lääkäriä. Utelaisuus joka poliisissa kohdistuu nimenomaan muihin kansalaisiin, jonka osoitti Mika Myllylän laaja tietojen urkinta poliisin tietoverkossa poliisien toimesta!</p><p>Emme tarvitse poliisille laulavia ammattilaisia terveydenhuoltoalalla, vaan tarvitsemme poliisille enemmän rikosten uhrien tunnustuksia ja poliisin pitäisi ottaa nämä ilmoitukset vakavasti, eikä kehottaa rivien välissä kansalaista itsemurhaan kuten on asian laita Oulun poliisilla!</p> Milloin esitämme lisää rahoitusta perheille kunniallisen elämän mahdollistavaan elämään. Emme halua toimia niin, koska poliiseilla pitää olla jatkossakin töitä. Onhan se komeeta, kun poliisi pistooli lanteilla patsastelee esimerkiksi täällä Oulussa Rotuaarilla ja lisää aseita löytyy mustamaijasta, joka kulkee ainakin kahtasataa!

Poliisi on ollut näkyvästi sosiaalisessa mediassa jo noin 10 vuotta, mutta milloin sote-ammattilaiset ottavat somen näiltä natseilta haltuun. Olen pettynyt suomalaisen poliisin toimintaan, vaikka kyseessä on maailman huippujoukkue kansainvälisessä vertailussa.

Poliisin pitäisi siivota ensiksi oma pesänsä tiukalla vertaisarviolla tai muuten menemme lujaa kyytiä kohti mätää yhteiskuntaa, jossa perustana on "musta tuntuu" vanhempi konstaapeli leikkimässä lääkäriä. Utelaisuus joka poliisissa kohdistuu nimenomaan muihin kansalaisiin, jonka osoitti Mika Myllylän laaja tietojen urkinta poliisin tietoverkossa poliisien toimesta!

Emme tarvitse poliisille laulavia ammattilaisia terveydenhuoltoalalla, vaan tarvitsemme poliisille enemmän rikosten uhrien tunnustuksia ja poliisin pitäisi ottaa nämä ilmoitukset vakavasti, eikä kehottaa rivien välissä kansalaista itsemurhaan kuten on asian laita Oulun poliisilla!

]]>
9 http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263754-poliisi-hoitaa-seurauksia#comments Avoin yhteiskunta Ilmiantojärjestelmä Poliisi Sote Tue, 06 Nov 2018 13:24:12 +0000 Kimmo Hoikkala http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263754-poliisi-hoitaa-seurauksia
SOTE MUMMON SILMIN http://mervieskelinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263290-sote-mummon-silmin <p>Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.&nbsp;</p><p><a href="https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/ajankohtaista " title="https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/ajankohtaista ">https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/ajankohtaista </a></p><p>Osana sote-uudistusta on tarkoitus laajentaa asiakkaan valinnanvapautta.&nbsp;Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja.&nbsp; Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossakin tuottaa asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Kolmas sektori sisältää muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut.&nbsp;</p><p><a class="Hyperlink SCXW165622335" href="https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-maakunta-ja-sote-uudistus-tehdaan-koko-suomelle" rel="noreferrer" target="_blank">https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-maakunta-ja-sote-uudistus-tehdaan-koko-suomelle</a>&nbsp;</p><p>Ikäihmisten osuus&nbsp;(yli 60-vuotiaat)&nbsp;Suomen väestöstä on&nbsp;noin 18 prosenttia. He ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden pääkäyttäjiä.&nbsp;&nbsp;</p><p>Kuvaamme mummon arkea soteviidakossa. Mummon vointi on tänäkin aamuna heikohko ja hän on&nbsp;yksin. Hän tuntee tarvitsevansa pikaisesti lääkärin apua. Mummo asuu 30 kilometrin päässä keskustasta. Mummon kotiin on asetettu&nbsp;&nbsp;digitaalisaatiolaitteet,&nbsp; joiden tarkoituksena on sujuvoittaa ja tuoda joustavuutta mummon arkeen.&nbsp;</p><p>Mummo saa hädin tuskin soitettua DORO-puhelimellaan&nbsp;keskustan terveysaseman sairaanhoitajalle. Mummo odottaa ja saa sanoman, jossa&nbsp;kehotetaan&nbsp;puhelimen avulla valitsemaan soitetaanko hänelle vai jättääkö hän viestin. Hän valitsee odotan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Sairaanhoitaja vastaa ja mummo saa kertoa&nbsp;tarinaansa. Sairaanhoitaja kehottaa mummoa käyttämään hänelle asennettua digitaalista palvelua. Sen avulla hän voi tilata palvelusetelin määrittämää palvelua.&nbsp;&nbsp;</p><p>Osaako mummo käyttää digitaalista palvelua&nbsp;ja valita itselleen&nbsp;sopivan palvelun? Ovatko kaikki palveluntarjoajat digitaalipalveluiden piirissä?&nbsp;Tietääkö mummo mikä palveluseteli on, mistä sen saa, mitä se sisältää ja mihin sitä voi käyttää?&nbsp;&nbsp;</p><p>Entä kun mummo tarvitsee yhteydenottoa etälääkäriin tai etälääkäri on sovitusti mummoon yhteydessä. Miten&nbsp;onnistuu linkkien avaaminen?&nbsp;Itsemäärämisoikeus&nbsp;menee ojasta allikkoon.&nbsp;&nbsp;</p><p>Eräänä ratkaisuna olisi&nbsp;muun muassa ns.&nbsp;palvelun järjestäjä. Hän arvioi mummon terveyden ja mummon ympäristöolosuhteet. Hän ohjaa, neuvoo ja auttaa digitaalipalveluiden käyttöön&nbsp;ja käy aika ajoin mummon luona.&nbsp;&nbsp;</p><p>Oma budjetti&nbsp;syrjäyttäisi palvelusetelin. Mummolle suunnitellaan vuotuinen budjetti. Näin mummon ei tarvitse miettiä palvelun hintaa. Hän voi valita&nbsp;julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palvelun.&nbsp;Joka sektorilla palvelu on samanhintaista.&nbsp;</p><p>Näyttävätkö sotepalvelut&nbsp;mummon silmin yhdenvertaiselle ja laadukkaalle?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Karin Karjalainen&nbsp;</p><p>Mervi Eskelinen&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. 

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/ajankohtaista 

Osana sote-uudistusta on tarkoitus laajentaa asiakkaan valinnanvapautta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja.  Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossakin tuottaa asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Kolmas sektori sisältää muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut. 

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-maakunta-ja-sote-uudistus-tehdaan-koko-suomelle 

Ikäihmisten osuus (yli 60-vuotiaat) Suomen väestöstä on noin 18 prosenttia. He ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden pääkäyttäjiä.  

Kuvaamme mummon arkea soteviidakossa. Mummon vointi on tänäkin aamuna heikohko ja hän on yksin. Hän tuntee tarvitsevansa pikaisesti lääkärin apua. Mummo asuu 30 kilometrin päässä keskustasta. Mummon kotiin on asetettu  digitaalisaatiolaitteet,  joiden tarkoituksena on sujuvoittaa ja tuoda joustavuutta mummon arkeen. 

Mummo saa hädin tuskin soitettua DORO-puhelimellaan keskustan terveysaseman sairaanhoitajalle. Mummo odottaa ja saa sanoman, jossa kehotetaan puhelimen avulla valitsemaan soitetaanko hänelle vai jättääkö hän viestin. Hän valitsee odotan.   

Sairaanhoitaja vastaa ja mummo saa kertoa tarinaansa. Sairaanhoitaja kehottaa mummoa käyttämään hänelle asennettua digitaalista palvelua. Sen avulla hän voi tilata palvelusetelin määrittämää palvelua.  

Osaako mummo käyttää digitaalista palvelua ja valita itselleen sopivan palvelun? Ovatko kaikki palveluntarjoajat digitaalipalveluiden piirissä? Tietääkö mummo mikä palveluseteli on, mistä sen saa, mitä se sisältää ja mihin sitä voi käyttää?  

Entä kun mummo tarvitsee yhteydenottoa etälääkäriin tai etälääkäri on sovitusti mummoon yhteydessä. Miten onnistuu linkkien avaaminen? Itsemäärämisoikeus menee ojasta allikkoon.  

Eräänä ratkaisuna olisi muun muassa ns. palvelun järjestäjä. Hän arvioi mummon terveyden ja mummon ympäristöolosuhteet. Hän ohjaa, neuvoo ja auttaa digitaalipalveluiden käyttöön ja käy aika ajoin mummon luona.  

Oma budjetti syrjäyttäisi palvelusetelin. Mummolle suunnitellaan vuotuinen budjetti. Näin mummon ei tarvitse miettiä palvelun hintaa. Hän voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palvelun. Joka sektorilla palvelu on samanhintaista. 

Näyttävätkö sotepalvelut mummon silmin yhdenvertaiselle ja laadukkaalle? 

 

Karin Karjalainen 

Mervi Eskelinen 

]]>
4 http://mervieskelinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263290-sote-mummon-silmin#comments Digitalisaatio Sote Vanhukset Yhteiskunta Sun, 28 Oct 2018 18:45:49 +0000 Mervi Eskelinen http://mervieskelinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263290-sote-mummon-silmin
Suomalaisten asunnottomuutta ei ratkaista väliaikaismajoituksella - Koti ensin! http://saganyren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262928-suomalaisten-asunnottomuutta-ei-ratkaista-valiaikaismajoituksella-koti-ensin <p>Kuluneella viikolla vietettiin Asunnottomien yötä, Vailla vakinaista asuntoa ry:n koordinoimaa tapahtumaa, jolla halutaan tuoda esille asunnottomuutta Suomessa. Monesti kun olen puhunut turvapaikanhakijoiden kotimajoituksesta, on minulta kysytty, että miksi en <em>kelpuuta</em> majoitettaviksi suomalaisia asunnottomia. Samassa yhteydessä saatetaan tuoda esille kysymys siitä, että miksei kodittomia voisi majoittaa samoihin rakennuksiin mitä on käytetty turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan. Kysyjillä on varmasti taustalla aito huoli niistä tuhansista suomalaisista, jotka ovat vailla vakinaista asuntoa. Kysyjät eivät ehkä kuitenkaan ole ymmärtäneet suomalaisen asunnottomuuden taustoja. Nämä mainitut keinot - kotimajoitus ja vastaanottokeskukset - eivät ole todellisia ratkaisuja asunnottomuuteen ainakaan laajassa mittakaavassa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ketkä Suomessa ovat asunnottomia?</strong></p><p>Suomen asunnottomissa korostuvat väestöryhminä miehet, maahanmuuttajat sekä mielenterveysongelmista ja/tai päihdeongelmista kärsivät. Osa ihmisistä kuuluu useampaan mainittuun ryhmään. Jokaisella Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalla on periaatteessa kyky maksaa vuokraa. Vuokranmaksukyvystään huolimatta he kuitenkin jäävät asunnottomiksi: Enemmistö asunnottomista ovat sosiaaliturvan piirissä olevia ihmisiä. Näillä ihmisillä asunnottomuuden syynä voivat olla haasteet elämänhallinnassa, liittyen esimerkiksi päihteisiin tai mielenterveysongelmiin. Sen lisäksi syitä löytyy rakenteellisesta syrjinnästä ja sukupuolisyrjinnästä. Yksinelävät nuoret naiset nähdään kaikista houkuttelevimpana vuokralaisryhmänä. Mikäli mies joutuu etsimään uuden kodin nopealla aikataululla - vaikkapa avioeron yhteydessä - voi hänellä olla haasteita pärjätä yksityisillä vuokramarkkinoilla. Asetelma liittyy vanhentuneisiin ennakkoluuloihin sukupuolesta. Todennäköisesti nuoria naisia pidetään harmittomina, helposti hallittavina, tunnollisina ja siisteinä verrattuna muihin ryhmiin. Maahanmuuttajat ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat kokevat myös ennakkoluuloihin perustuvaa syrjintää asuntomarkkinoilla.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Missä asunnottomat asuvat?</strong></p><p>Monella vastaanottokeskuksia tai kotimajoitusta ehdottavalla lienee mielikuva kadulla pakkasella oleskelevasta kodittomasta. He sanovat, että kyllähän lämmin ateria ja petipaikka kylmän kadun voittaa. VVA ry kuitenkin osaa kertoa, että noin seitsemästä tuhannesta asunnottomasta vain nelisen sataa oikeasti majailee kadulla. Huomattava enemmistö asunnottomista nukkuu yönsä sisätiloissa, useimmiten jonkun sukulaisen tai tuttavan luona. Eli kotimajoitushan toimii jo! Mutta kuten tässä vaiheessa lukija saattaakin jo ymmärtää: Kaverin sohvalla nukkuva ihminen on silti vailla vakinaista asuntoa, koditon. Samoin on kodittomille tarkoitetussa asuntolassa tai hätämajoituspaikassa majaileva. Ei heillä ole omaa kotia. Jos siis joku pääkaupunkiseudun tyhjäksi jääneistä vastaanottokeskuksista otettaisiinkin niiden 400 kadulla asuvan käyttöön, ei se silti ratkaisisi itse ongelmaa. Ei näillä ihmisillä siltikään olisi kotia. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ja kotimajoituskuviot ovat väliaikaismajoitusta, eivät pysyviä koteja. Samoin asunnottomien hätämajoitusratkaisut. Totta kai pitää olla hätämajoitusta kovien pakkasten varalle, mutta ihan yhtä itsestään selvää on se, että jokaisella on oikeus omaan kotiin. Sellaiseen, jonka saa jakaa tai olla jakamatta, itse valitsemiensa ihmisten kanssa. Jossa omaisuus on turvassa. Jonka saa sisustaa mieleisekseen. Jonka ovessa lukee oma nimi.</p><p>Tyhjilleen jäävät vastaanottokeskukset ovat pysyvään asumiseen kelvottomia. Ne toimivat hädin tuskin väliaikaisina majoituspaikkoina. Suomen asunnottomat ansaitsevat parempaa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Miten asunnottomuutta oikeasti vähennetään?</strong></p><p>Tämä on periaatteessa helppo kysymys: Antamalla asunnottomalle koti! Sekä suomesta että maailmalta on laajasti näyttöä siitä, että asunnottomuuden purkaminen lähtee parhaiten käyntiin sillä, että ihmiselle annetaan avaimet käteen. Moni tarvitsee sen jälkeen erilaisia sosiaalipalveluita, mielenterveyspalveluita tai päihdekuntoutusta, mutta ihan ensimmäiseksi tarvitaan koti, eikä sitä saisi sitoa tiukasti muihin palveluihin: Koti saa olla, vaikkei jaksaisi sillä hetkellä lopettaa juomista tai sitoutua intensiiviseen kuntoutusohjelmaan.</p><p>Nykyisten asunnottomien lisäksi pitäisi pohtia asunnottomuuden ehkäisyä. Siihen tarjoaisin itse lääkkeeksi muun muassa:</p><ul><li><p>Etävanhempien huomioimista erotilanteissa</p></li><li><p>Yhteisöllisiä asumisratkaisuja etenkin nuorille ja lapsiperheille, ja uutena ryhmänä eläkeläisille</p></li><li><p>Matalan kynnyksen näyttöön perustuvia mielenterveys- ja päihdepalveluita</p></li><li><p>Perustuloa</p></li><li><p>Sosioekonomista segregaatiota ehkäisevää kaavoituspolitiikkaa</p></li><li><p>Asuntotarjonnan täydentäminen kunnallisella vuokratalotuotannolla</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Miksei näitä asioita tehdä jo?</strong></p><p>Ensinnäkin, Asunto ensin -periaate on ollut Suomessa käytössä ja sillä on saavutettu jo merkittäviä parannuksia asunnottomuustilanteeseen. Joskus toki mallin etenemistä hidastaa se, että päättäjät tai heidän äänestäjänsä eivät joko tiedä mallin perustuvan näyttöön, tai kokevat, että ihmisen pitää toimia tietyllä tavalla ansaitakseen kodin.</p><p>Hyvinvointiin tähtääviä palveluita Suomessa vaivaa pirstaleisuus. Heikossa kunnossa olevan pitäisi jaksaa koordinoida omaa hoitoansa ja tuen tarvettaan. Lisäongelmia kasaa meidän äärimmäisen sekava ja monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmämme, joka usein rankaisee ihmistä yrittämisestä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei kannusta ihmisiä asumaan yhdessä, tekemään töitä tai asumaan edullisesti, kaikki tärkeitä osasia asunnottomuuden ja huono-osaisuuden vähentämissä. Toimeentulotuelle tipahtaneita järjestelmämme tuntuu aktiivisesti ohjaavan köyhyyttä kohti.</p><p>Asuinalueiden eriytymisen ei pitäisi olla luonnonlaki, mutta silti näin tuntuu käyvän todella monessa maassa. Poliittinen tahto puuttuu. Pitää olla uskallusta pistää vastaan niille, jotka haluaisivat jakaa kaupungit hyviin ja huonoihin osiin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lisälukemista</strong></p><p><a href="https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Miehiä-syrjitään-asunnonhaussa-Joskus-on-suostuteltava-että-on-tämä-ihan-hyvä-poika/948517">Miehiä syrjitään asunnonhaussa</a></p><p><a href="https://vvary.fi">Vailla Vakinaista Asuntoa ry</a></p><p><a href="http://asuntoensin.fi">Asunto Ensin</a></p><p>P.S. Omakohtainen kokemukseni asunnottomuudesta jäi tilastojen ulkopuolelle, sillä virallisesti olin kokoajan jossain kirjoilla: Lähdin epäterveestä parisuhteesta väkivallan uhan alta pois kiireellä. Onnekseni isäni asui lähellä ja hänen luonaan oli tilaa, jotta lapseni sai jatkaa samassa esikoulussa ja pystyimme kaikessa rauhassa etsimään uutta vuokra-asuntoa. Olen saanut elämäni aikana monta kertaa todeta olevani perhetaustani vuoksi etuoikeutetussa asemassa. Kaikilla ei kuitenkaan ole isää tai äitiä pelastamassa, ja siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että poliittiset ratkaisut eivät luo syviä kuoppia &nbsp;vaikeuksien kanssa kamppailevien kansalaisten kurittamiseksi.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuluneella viikolla vietettiin Asunnottomien yötä, Vailla vakinaista asuntoa ry:n koordinoimaa tapahtumaa, jolla halutaan tuoda esille asunnottomuutta Suomessa. Monesti kun olen puhunut turvapaikanhakijoiden kotimajoituksesta, on minulta kysytty, että miksi en kelpuuta majoitettaviksi suomalaisia asunnottomia. Samassa yhteydessä saatetaan tuoda esille kysymys siitä, että miksei kodittomia voisi majoittaa samoihin rakennuksiin mitä on käytetty turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan. Kysyjillä on varmasti taustalla aito huoli niistä tuhansista suomalaisista, jotka ovat vailla vakinaista asuntoa. Kysyjät eivät ehkä kuitenkaan ole ymmärtäneet suomalaisen asunnottomuuden taustoja. Nämä mainitut keinot - kotimajoitus ja vastaanottokeskukset - eivät ole todellisia ratkaisuja asunnottomuuteen ainakaan laajassa mittakaavassa.

 

Ketkä Suomessa ovat asunnottomia?

Suomen asunnottomissa korostuvat väestöryhminä miehet, maahanmuuttajat sekä mielenterveysongelmista ja/tai päihdeongelmista kärsivät. Osa ihmisistä kuuluu useampaan mainittuun ryhmään. Jokaisella Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalla on periaatteessa kyky maksaa vuokraa. Vuokranmaksukyvystään huolimatta he kuitenkin jäävät asunnottomiksi: Enemmistö asunnottomista ovat sosiaaliturvan piirissä olevia ihmisiä. Näillä ihmisillä asunnottomuuden syynä voivat olla haasteet elämänhallinnassa, liittyen esimerkiksi päihteisiin tai mielenterveysongelmiin. Sen lisäksi syitä löytyy rakenteellisesta syrjinnästä ja sukupuolisyrjinnästä. Yksinelävät nuoret naiset nähdään kaikista houkuttelevimpana vuokralaisryhmänä. Mikäli mies joutuu etsimään uuden kodin nopealla aikataululla - vaikkapa avioeron yhteydessä - voi hänellä olla haasteita pärjätä yksityisillä vuokramarkkinoilla. Asetelma liittyy vanhentuneisiin ennakkoluuloihin sukupuolesta. Todennäköisesti nuoria naisia pidetään harmittomina, helposti hallittavina, tunnollisina ja siisteinä verrattuna muihin ryhmiin. Maahanmuuttajat ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat kokevat myös ennakkoluuloihin perustuvaa syrjintää asuntomarkkinoilla.

 

Missä asunnottomat asuvat?

Monella vastaanottokeskuksia tai kotimajoitusta ehdottavalla lienee mielikuva kadulla pakkasella oleskelevasta kodittomasta. He sanovat, että kyllähän lämmin ateria ja petipaikka kylmän kadun voittaa. VVA ry kuitenkin osaa kertoa, että noin seitsemästä tuhannesta asunnottomasta vain nelisen sataa oikeasti majailee kadulla. Huomattava enemmistö asunnottomista nukkuu yönsä sisätiloissa, useimmiten jonkun sukulaisen tai tuttavan luona. Eli kotimajoitushan toimii jo! Mutta kuten tässä vaiheessa lukija saattaakin jo ymmärtää: Kaverin sohvalla nukkuva ihminen on silti vailla vakinaista asuntoa, koditon. Samoin on kodittomille tarkoitetussa asuntolassa tai hätämajoituspaikassa majaileva. Ei heillä ole omaa kotia. Jos siis joku pääkaupunkiseudun tyhjäksi jääneistä vastaanottokeskuksista otettaisiinkin niiden 400 kadulla asuvan käyttöön, ei se silti ratkaisisi itse ongelmaa. Ei näillä ihmisillä siltikään olisi kotia. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ja kotimajoituskuviot ovat väliaikaismajoitusta, eivät pysyviä koteja. Samoin asunnottomien hätämajoitusratkaisut. Totta kai pitää olla hätämajoitusta kovien pakkasten varalle, mutta ihan yhtä itsestään selvää on se, että jokaisella on oikeus omaan kotiin. Sellaiseen, jonka saa jakaa tai olla jakamatta, itse valitsemiensa ihmisten kanssa. Jossa omaisuus on turvassa. Jonka saa sisustaa mieleisekseen. Jonka ovessa lukee oma nimi.

Tyhjilleen jäävät vastaanottokeskukset ovat pysyvään asumiseen kelvottomia. Ne toimivat hädin tuskin väliaikaisina majoituspaikkoina. Suomen asunnottomat ansaitsevat parempaa.

 

Miten asunnottomuutta oikeasti vähennetään?

Tämä on periaatteessa helppo kysymys: Antamalla asunnottomalle koti! Sekä suomesta että maailmalta on laajasti näyttöä siitä, että asunnottomuuden purkaminen lähtee parhaiten käyntiin sillä, että ihmiselle annetaan avaimet käteen. Moni tarvitsee sen jälkeen erilaisia sosiaalipalveluita, mielenterveyspalveluita tai päihdekuntoutusta, mutta ihan ensimmäiseksi tarvitaan koti, eikä sitä saisi sitoa tiukasti muihin palveluihin: Koti saa olla, vaikkei jaksaisi sillä hetkellä lopettaa juomista tai sitoutua intensiiviseen kuntoutusohjelmaan.

Nykyisten asunnottomien lisäksi pitäisi pohtia asunnottomuuden ehkäisyä. Siihen tarjoaisin itse lääkkeeksi muun muassa:

  • Etävanhempien huomioimista erotilanteissa

  • Yhteisöllisiä asumisratkaisuja etenkin nuorille ja lapsiperheille, ja uutena ryhmänä eläkeläisille

  • Matalan kynnyksen näyttöön perustuvia mielenterveys- ja päihdepalveluita

  • Perustuloa

  • Sosioekonomista segregaatiota ehkäisevää kaavoituspolitiikkaa

  • Asuntotarjonnan täydentäminen kunnallisella vuokratalotuotannolla

 

Miksei näitä asioita tehdä jo?

Ensinnäkin, Asunto ensin -periaate on ollut Suomessa käytössä ja sillä on saavutettu jo merkittäviä parannuksia asunnottomuustilanteeseen. Joskus toki mallin etenemistä hidastaa se, että päättäjät tai heidän äänestäjänsä eivät joko tiedä mallin perustuvan näyttöön, tai kokevat, että ihmisen pitää toimia tietyllä tavalla ansaitakseen kodin.

Hyvinvointiin tähtääviä palveluita Suomessa vaivaa pirstaleisuus. Heikossa kunnossa olevan pitäisi jaksaa koordinoida omaa hoitoansa ja tuen tarvettaan. Lisäongelmia kasaa meidän äärimmäisen sekava ja monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmämme, joka usein rankaisee ihmistä yrittämisestä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei kannusta ihmisiä asumaan yhdessä, tekemään töitä tai asumaan edullisesti, kaikki tärkeitä osasia asunnottomuuden ja huono-osaisuuden vähentämissä. Toimeentulotuelle tipahtaneita järjestelmämme tuntuu aktiivisesti ohjaavan köyhyyttä kohti.

Asuinalueiden eriytymisen ei pitäisi olla luonnonlaki, mutta silti näin tuntuu käyvän todella monessa maassa. Poliittinen tahto puuttuu. Pitää olla uskallusta pistää vastaan niille, jotka haluaisivat jakaa kaupungit hyviin ja huonoihin osiin.

 

Lisälukemista

Miehiä syrjitään asunnonhaussa

Vailla Vakinaista Asuntoa ry

Asunto Ensin

P.S. Omakohtainen kokemukseni asunnottomuudesta jäi tilastojen ulkopuolelle, sillä virallisesti olin kokoajan jossain kirjoilla: Lähdin epäterveestä parisuhteesta väkivallan uhan alta pois kiireellä. Onnekseni isäni asui lähellä ja hänen luonaan oli tilaa, jotta lapseni sai jatkaa samassa esikoulussa ja pystyimme kaikessa rauhassa etsimään uutta vuokra-asuntoa. Olen saanut elämäni aikana monta kertaa todeta olevani perhetaustani vuoksi etuoikeutetussa asemassa. Kaikilla ei kuitenkaan ole isää tai äitiä pelastamassa, ja siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että poliittiset ratkaisut eivät luo syviä kuoppia  vaikeuksien kanssa kamppailevien kansalaisten kurittamiseksi.

 

]]>
10 http://saganyren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262928-suomalaisten-asunnottomuutta-ei-ratkaista-valiaikaismajoituksella-koti-ensin#comments Asunnottomuus Sote Sun, 21 Oct 2018 18:56:35 +0000 Saga Nyrén http://saganyren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262928-suomalaisten-asunnottomuutta-ei-ratkaista-valiaikaismajoituksella-koti-ensin
Nyt tarvitaan kansallista raikkautta työmarkkinoille ja koko yhteiskuntaan http://mattiantero.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262890-nyt-tarvitaan-kansallista-raikkautta-tyomarkkinoille-ja-koko-yhteiskuntaan <p>Suomen lainsäädäntö ja työmarkkinat ovat joutuneet kummalliseen tilaan, kun kumpikaan yhteiskunnan toimialue ei suju, vaikka maassa on ainakin muodollisesti edelleen enemmistöhallitus ja taloudellinen nousukausi on ainakin työllisyydellä ja viennillä mitattuna kohtuullisessa kunnossa. Epäterveyden mittareita ovat sote-uudistuksen kokemat hitauden ongelmat ja lainsäädännön jarruksi noussut SAK:n ja <em>Sipilän</em> hallituksen välinen kiista pienyritysten irtisanomisuudistuksesta, jolla hallituksen mukaan pyritään lisäämään työllisyyttä. SAK lataa kovia panoksia piippuunsa ja tavoittelee &rdquo;hallituksen panemista polvilleen&rdquo; &ndash; noustakseen eräänlaiseksi lainsäädännön &rdquo;ylemmäksi kamariksi&rdquo;.</p> <p><strong>Pitkä talouslama yhteiskuntamme kriisiytymisen taustana</strong></p> <p>On vielä liian aikaista nähdä mistä kaikesta Suomessa on nyt kysymys. Tämä ei ole pelkkä työmarkkina- eikä yksin hallituksen ja opposition välinen kysymys. Taustalla on yhteiskuntamme monia suuria ongelmia ja jännitteitä, jotka ovat luoneet levottomuutta yhteiskuntaan. Yhteiskuntamme kriisiytymistä heijasteleva suuri kysymys on poikkeuksellisen pitkään jatkunut talouslama ja siitä seurannut laaja ja pitkäkestoinen työttömyys. Näistä on seurannut heikko parinmuodostus ja avioliittoisuus, sukupuolten välinen kilpailu parisuhteissa, alhainen syntyvyys ja suoranainen vastuun pakoilu yhteiskunnallisten velvollisuuksien kantamisessa.</p> <p>Sukupuolten väliseen taisteluun liittyy myös kirkon kriisi, joka varhimmin kytkeytyi naispappeuskysymykseen, nyttemmin homopariuteen ja näiden kirkossa vihkimiseen. Ihmislajin kannalta katsoen sukupuolten välinen taistelu on nähtävä lajin liikakansoitus- ja rappeutumisilmiönä. Jos ja kun tästä on kysymys, väistämättömänä seurauksena ennen pitkää on eloonjäämistaistelu, jossa vahvimmat voittavat ja jäävät eloon.</p> <p><strong>Kansallinen rappio johtaa kansan häviöön, Euroopan rappio Euroopan häviöön&nbsp;</strong></p> <p>Suomalaista yhteiskuntaa vaivaa johtoasemissa olevien henkilökohtainen itsekkyys ja vastuun pakoilu. Tämä on koko Euroopan sairaus, jonka alkusyyt ovat Euroopan yhteisön laajenemisessa koko maanosaa koskevaksi.</p> <p>Suomi vedettiin sairauteen mukaan Suomen liittyessä unioniin. Vielä suurempi onnettomuus on rahaliittoon liittyminen &ndash; kansalta kysymättä. Pelkkä Ruotsin ratkaisuihin vertailu tuottaa meille onnettoman tuloksen.</p> <p>Tasavaltamme presidentti <em>Sauli Niinistö</em> lausui joku päivä sitten julki ihmettelynsä, ettei EU:n edustajia näy niissä pöydissä missä maailman asioista päätetään. Ei todellakaan. Euroopalla ei ole rajoja, ei rajojensa vartijoita, ei armeijaa, ei kansoista lähtevää hallintoa, ei presidenttiä, ei kuningasta eikä keisaria.</p> <p>Euroopan yhteistä tahtoa missään suuressa kysymyksessä ei ole. Miksi? Siksi, etteivät kansakunnat luovu kansallisista tunnuksistaan, omista eduistaan eikä mistään niistä asioista, jotka tekevät niistä valtion. EU on yhtä huojuva, päämäärätön ja kuolinkamppailua käyvä kuin sen huojahtelevat johtajatkin.</p> <p>Mutta itse Euroopan kansat ovat terveet. Terveet kansat heittävät roskansa pois laillisissa kansallisissa vaaleissa. Tämä on vahvuutemme.</p> <p><strong>Suomen edustajien on vedettävä hätäjarrua liittovaltion tiellä ja palattava kotiin, kansansa luo</strong></p> <p>Euroopan ja Suomenkin nykyinen tilanne pakottaa nopeasti vetämään yhteiskunnassa hätäjarrua Euroopan yhdentymisen tiellä. Paluu kansalliseen politiikkaan ja kansalliseen itsesuojeluun on välttämätöntä. Liian monet toimialueet maassamme ovat rikki: talous, työllisyys, kansallinen kulttuuri, uskonto, omavaraisuus, säästämisaste, avioliittoisuus, syntyvyys, kasvatus ja koulutus, kulttuuri, sanalla sanoen ihmisyys ja lähimmäisestä huolehtiminen.</p> <p>Kansallinen ajattelu on poljettu lokaan. Ilmastomuutoksen varjolla tavalliset ihmiset syyllistetään ja pakotetaan kantamaan kohtuutonta vastuuta tämän päivän ja ennen kaikkea tulevaisuuden maailmasta. Ihminen syyllistetään ja ahdistetaan niin ahtaalle, ettei yksilölliselle ajattelulle ja suunnittelulle jää tilaa.</p> <p>Väärämielinen, kansan tahdon vastainen hallinto nostattaa epäsopua ja kasvattaa vihaa. Kansalaisten kokema onnettomuus panee etsimään syyllisiä. Syylliset yleensä löytyvät vieraista. Siksi yhteiskunnan on tarkkaan valvottava, ettei vieraiden osuus yhteiskunnassa ja ennen kaikkea heidän aiheuttamansa kustannukset nouse veronmaksajille ylipääsemättömiksi. Suomi liikkuu jo nyt kestävyytensä äärirajoilla, kun nuousuhdanteen huipullakin vielä kasvatetaan velkaa.</p> <p><strong>SAK:n ylisuuri valta työpaikoilla saa olla jo historiaa &ndash; jäsenmaksujen verovähennysoikeus joutaa jo pois&nbsp;</strong></p> <p>Tiivistäen voi sanoa, että luonnon sairastelu heijastuu paikallisesti, maakuntien, kansojen ja kulttuurien tasoisesti kaikkialle niin, että turvallisuutta ei koeta enää missään. Syrjäisimmätkin maat, myös Pohjola ja siinä Suomi, ylhäältä päin pakotetaan valmistautumaan miljoonia ihmisiä käsittävien kansainvaellusten vastaanottamiseen ja luopumiseen omastaan niin paljossa. Suomen kansalle annetaan kuin vain tekstiviestein ilmoituksena, että Suomen puolesta on tällaisiin vastuisiin jo sitouduttu &ndash; kansalta kysymättä.</p> <p>Miten kansalaiset voivat tuollaisiin kansanedustuslaitoksiin luottaa? Kun kansaan syötetään ylhäältä pelkoja, joiden edessä kansalainen kokee itsensä voimattomaksi, siitä seuraa kansan keskuuteen pelkkää pahaa. On uskomaton tilanne Suomessa, että Suomen kansalainen kokee olevansa tarpeeton, pelkkä rasite yhteiskunnalle, kun taas maahan otettu satunnaistulija, tuntematon muukalainen onkin yhtäkkiä suomalaista arvokkaami ja halutumpi, paremmin palveltu. Kaikki hyvä ympärillä ja ihmisen sisällä ennen pitkää murtuu.</p> <p>Katsonkin, että Sipilän hallituksen ja SAK:n välinen valtataistelu heijastelee laajaa, myös maahanmuuttoon liittyvää turvattomuutta ja pelkoa yhteiskunnassamme. SAK:n valta yhteiskunnassamme on historiallisista, Neuvostoliiton naapuruuteen liittyvistä syistä ollut aivan liian kauan kohtuuttoman suuri. Kaivataan raikasta ilmaa työpaikoille. Asiat siellä osataan hoitaa ilman SAK:n liitto- ja/tai piiriportaan valvontaa ja edustusta. Järjestäytymisvapaus pidettäköön kunniassa niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin, mutta SAK:n saarnamiehiä ja tekstinselittäjiä työpaikoilla ei tarvita ja jäsenmaksunsa maksun hoitakoon kukin itse tarvitsematta siihen työnantajan palvelusta. Jäsenmaksun vähennysoikeus verotuksessa joutaa jo poistaa ja käytettäköön nuo 500 miljoonaa oman kansamme hädänalaisten hyväksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomen lainsäädäntö ja työmarkkinat ovat joutuneet kummalliseen tilaan, kun kumpikaan yhteiskunnan toimialue ei suju, vaikka maassa on ainakin muodollisesti edelleen enemmistöhallitus ja taloudellinen nousukausi on ainakin työllisyydellä ja viennillä mitattuna kohtuullisessa kunnossa. Epäterveyden mittareita ovat sote-uudistuksen kokemat hitauden ongelmat ja lainsäädännön jarruksi noussut SAK:n ja Sipilän hallituksen välinen kiista pienyritysten irtisanomisuudistuksesta, jolla hallituksen mukaan pyritään lisäämään työllisyyttä. SAK lataa kovia panoksia piippuunsa ja tavoittelee ”hallituksen panemista polvilleen” – noustakseen eräänlaiseksi lainsäädännön ”ylemmäksi kamariksi”.

Pitkä talouslama yhteiskuntamme kriisiytymisen taustana

On vielä liian aikaista nähdä mistä kaikesta Suomessa on nyt kysymys. Tämä ei ole pelkkä työmarkkina- eikä yksin hallituksen ja opposition välinen kysymys. Taustalla on yhteiskuntamme monia suuria ongelmia ja jännitteitä, jotka ovat luoneet levottomuutta yhteiskuntaan. Yhteiskuntamme kriisiytymistä heijasteleva suuri kysymys on poikkeuksellisen pitkään jatkunut talouslama ja siitä seurannut laaja ja pitkäkestoinen työttömyys. Näistä on seurannut heikko parinmuodostus ja avioliittoisuus, sukupuolten välinen kilpailu parisuhteissa, alhainen syntyvyys ja suoranainen vastuun pakoilu yhteiskunnallisten velvollisuuksien kantamisessa.

Sukupuolten väliseen taisteluun liittyy myös kirkon kriisi, joka varhimmin kytkeytyi naispappeuskysymykseen, nyttemmin homopariuteen ja näiden kirkossa vihkimiseen. Ihmislajin kannalta katsoen sukupuolten välinen taistelu on nähtävä lajin liikakansoitus- ja rappeutumisilmiönä. Jos ja kun tästä on kysymys, väistämättömänä seurauksena ennen pitkää on eloonjäämistaistelu, jossa vahvimmat voittavat ja jäävät eloon.

Kansallinen rappio johtaa kansan häviöön, Euroopan rappio Euroopan häviöön 

Suomalaista yhteiskuntaa vaivaa johtoasemissa olevien henkilökohtainen itsekkyys ja vastuun pakoilu. Tämä on koko Euroopan sairaus, jonka alkusyyt ovat Euroopan yhteisön laajenemisessa koko maanosaa koskevaksi.

Suomi vedettiin sairauteen mukaan Suomen liittyessä unioniin. Vielä suurempi onnettomuus on rahaliittoon liittyminen – kansalta kysymättä. Pelkkä Ruotsin ratkaisuihin vertailu tuottaa meille onnettoman tuloksen.

Tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö lausui joku päivä sitten julki ihmettelynsä, ettei EU:n edustajia näy niissä pöydissä missä maailman asioista päätetään. Ei todellakaan. Euroopalla ei ole rajoja, ei rajojensa vartijoita, ei armeijaa, ei kansoista lähtevää hallintoa, ei presidenttiä, ei kuningasta eikä keisaria.

Euroopan yhteistä tahtoa missään suuressa kysymyksessä ei ole. Miksi? Siksi, etteivät kansakunnat luovu kansallisista tunnuksistaan, omista eduistaan eikä mistään niistä asioista, jotka tekevät niistä valtion. EU on yhtä huojuva, päämäärätön ja kuolinkamppailua käyvä kuin sen huojahtelevat johtajatkin.

Mutta itse Euroopan kansat ovat terveet. Terveet kansat heittävät roskansa pois laillisissa kansallisissa vaaleissa. Tämä on vahvuutemme.

Suomen edustajien on vedettävä hätäjarrua liittovaltion tiellä ja palattava kotiin, kansansa luo

Euroopan ja Suomenkin nykyinen tilanne pakottaa nopeasti vetämään yhteiskunnassa hätäjarrua Euroopan yhdentymisen tiellä. Paluu kansalliseen politiikkaan ja kansalliseen itsesuojeluun on välttämätöntä. Liian monet toimialueet maassamme ovat rikki: talous, työllisyys, kansallinen kulttuuri, uskonto, omavaraisuus, säästämisaste, avioliittoisuus, syntyvyys, kasvatus ja koulutus, kulttuuri, sanalla sanoen ihmisyys ja lähimmäisestä huolehtiminen.

Kansallinen ajattelu on poljettu lokaan. Ilmastomuutoksen varjolla tavalliset ihmiset syyllistetään ja pakotetaan kantamaan kohtuutonta vastuuta tämän päivän ja ennen kaikkea tulevaisuuden maailmasta. Ihminen syyllistetään ja ahdistetaan niin ahtaalle, ettei yksilölliselle ajattelulle ja suunnittelulle jää tilaa.

Väärämielinen, kansan tahdon vastainen hallinto nostattaa epäsopua ja kasvattaa vihaa. Kansalaisten kokema onnettomuus panee etsimään syyllisiä. Syylliset yleensä löytyvät vieraista. Siksi yhteiskunnan on tarkkaan valvottava, ettei vieraiden osuus yhteiskunnassa ja ennen kaikkea heidän aiheuttamansa kustannukset nouse veronmaksajille ylipääsemättömiksi. Suomi liikkuu jo nyt kestävyytensä äärirajoilla, kun nuousuhdanteen huipullakin vielä kasvatetaan velkaa.

SAK:n ylisuuri valta työpaikoilla saa olla jo historiaa – jäsenmaksujen verovähennysoikeus joutaa jo pois 

Tiivistäen voi sanoa, että luonnon sairastelu heijastuu paikallisesti, maakuntien, kansojen ja kulttuurien tasoisesti kaikkialle niin, että turvallisuutta ei koeta enää missään. Syrjäisimmätkin maat, myös Pohjola ja siinä Suomi, ylhäältä päin pakotetaan valmistautumaan miljoonia ihmisiä käsittävien kansainvaellusten vastaanottamiseen ja luopumiseen omastaan niin paljossa. Suomen kansalle annetaan kuin vain tekstiviestein ilmoituksena, että Suomen puolesta on tällaisiin vastuisiin jo sitouduttu – kansalta kysymättä.

Miten kansalaiset voivat tuollaisiin kansanedustuslaitoksiin luottaa? Kun kansaan syötetään ylhäältä pelkoja, joiden edessä kansalainen kokee itsensä voimattomaksi, siitä seuraa kansan keskuuteen pelkkää pahaa. On uskomaton tilanne Suomessa, että Suomen kansalainen kokee olevansa tarpeeton, pelkkä rasite yhteiskunnalle, kun taas maahan otettu satunnaistulija, tuntematon muukalainen onkin yhtäkkiä suomalaista arvokkaami ja halutumpi, paremmin palveltu. Kaikki hyvä ympärillä ja ihmisen sisällä ennen pitkää murtuu.

Katsonkin, että Sipilän hallituksen ja SAK:n välinen valtataistelu heijastelee laajaa, myös maahanmuuttoon liittyvää turvattomuutta ja pelkoa yhteiskunnassamme. SAK:n valta yhteiskunnassamme on historiallisista, Neuvostoliiton naapuruuteen liittyvistä syistä ollut aivan liian kauan kohtuuttoman suuri. Kaivataan raikasta ilmaa työpaikoille. Asiat siellä osataan hoitaa ilman SAK:n liitto- ja/tai piiriportaan valvontaa ja edustusta. Järjestäytymisvapaus pidettäköön kunniassa niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin, mutta SAK:n saarnamiehiä ja tekstinselittäjiä työpaikoilla ei tarvita ja jäsenmaksunsa maksun hoitakoon kukin itse tarvitsematta siihen työnantajan palvelusta. Jäsenmaksun vähennysoikeus verotuksessa joutaa jo poistaa ja käytettäköön nuo 500 miljoonaa oman kansamme hädänalaisten hyväksi.

]]>
14 http://mattiantero.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262890-nyt-tarvitaan-kansallista-raikkautta-tyomarkkinoille-ja-koko-yhteiskuntaan#comments Ay-liike Irtisanominen lainsäädäntö Sote Työmarkkinat Sun, 21 Oct 2018 08:32:09 +0000 Matti Kyllönen http://mattiantero.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262890-nyt-tarvitaan-kansallista-raikkautta-tyomarkkinoille-ja-koko-yhteiskuntaan
Kunhan ei koske minua http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262479-kunhan-ei-koske-minua <p>Hallitus saa tehdä ihan mitä tahansa päätöksiä, kunhan niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia minun elämääni. Ja muutoksista valittaville tiedoksi, suuret muutokset ovat yhteiskunnalle tärkeämpi asia kuin yksittäisen ihmisen pienet hankaluudet.</p><p>Minun mielestäni sote -uudistus saa heikentää joidenkin ihmisten asemaa, jos se en vain ole minä. Sote -uudistus on kuitenkin niin iso juttu tälle yhteiskunnalle, että siinä yhden pienen ihmisen asia ei saa sekoittaa koko juttua.</p><p>Työmarkkinoita pitää myös uudistaa. Kaikki muutokset käyvät, paitsi sellaiset, jotka vievät minulta jotakin. Toisaalta koska en ole tavallisissa palkkatöissä, niin eihän ne muutokset kyllä minua koskekaan. Eli antaa mennä vaan, tehkää mitä huvittaa.</p><p>Minusta autoilu täällä Helsingin sisällä saa maksaa ihan mitä vaan. Voisitte pistää kunnon rangaistustullin Helsingin rajalle. Mitä ne ulkopaikkakuntalaisten autot täällä Helsingissä tekevät. Tulkoot junalla, jos on pakko liikkua, niin meille jää puhtaampi ilma ja väljemmät kadut.</p><p>Minulle sopii myös vallan mainiosti, että maanviljelyltä otetaan kaikki tuet. Enhän minä asu maalla. Ei ne minua kosketa. Ei ruuan hintaa kuitenkaan uskalleta nostaa, koska ihmisiä ei haluta näännyttää nälkään. Ihan voidaan pistää koko maatalous uusiksi.&nbsp;</p><p>Mulle sopii varsin moni asia. Olen hyvin moderni ja altis muutoksille, jos vain muistatte, että minun etuihini ette koske. Siksi varmaan äänestänkin puoluetta, joka tekee kaiken kiusan kaikille muille paitsi minulle.&nbsp;</p><p>Meitä on aika monta ja voin siksi puhua ihan huoletta kaikkien muidenkin puolesta. Suurin osa suomalaisista ei halua, että hänen elämäänsä tehdään kalliimmaksi, ikävämmäksi, epävarmemmaksi tai hankalammaksi. Mutta meille kaikille sopii se, että toisten kuin meidän elämä tulee vähän vaikeammaksi. Se on itse asiassa heille ihan oikein. Ovat saaneet tähänkin saakka liikaa hyvää liian helpolla.</p><p>Kiittämättömät ovat ottaneet ne pysyviksi eduksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hallitus saa tehdä ihan mitä tahansa päätöksiä, kunhan niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia minun elämääni. Ja muutoksista valittaville tiedoksi, suuret muutokset ovat yhteiskunnalle tärkeämpi asia kuin yksittäisen ihmisen pienet hankaluudet.

Minun mielestäni sote -uudistus saa heikentää joidenkin ihmisten asemaa, jos se en vain ole minä. Sote -uudistus on kuitenkin niin iso juttu tälle yhteiskunnalle, että siinä yhden pienen ihmisen asia ei saa sekoittaa koko juttua.

Työmarkkinoita pitää myös uudistaa. Kaikki muutokset käyvät, paitsi sellaiset, jotka vievät minulta jotakin. Toisaalta koska en ole tavallisissa palkkatöissä, niin eihän ne muutokset kyllä minua koskekaan. Eli antaa mennä vaan, tehkää mitä huvittaa.

Minusta autoilu täällä Helsingin sisällä saa maksaa ihan mitä vaan. Voisitte pistää kunnon rangaistustullin Helsingin rajalle. Mitä ne ulkopaikkakuntalaisten autot täällä Helsingissä tekevät. Tulkoot junalla, jos on pakko liikkua, niin meille jää puhtaampi ilma ja väljemmät kadut.

Minulle sopii myös vallan mainiosti, että maanviljelyltä otetaan kaikki tuet. Enhän minä asu maalla. Ei ne minua kosketa. Ei ruuan hintaa kuitenkaan uskalleta nostaa, koska ihmisiä ei haluta näännyttää nälkään. Ihan voidaan pistää koko maatalous uusiksi. 

Mulle sopii varsin moni asia. Olen hyvin moderni ja altis muutoksille, jos vain muistatte, että minun etuihini ette koske. Siksi varmaan äänestänkin puoluetta, joka tekee kaiken kiusan kaikille muille paitsi minulle. 

Meitä on aika monta ja voin siksi puhua ihan huoletta kaikkien muidenkin puolesta. Suurin osa suomalaisista ei halua, että hänen elämäänsä tehdään kalliimmaksi, ikävämmäksi, epävarmemmaksi tai hankalammaksi. Mutta meille kaikille sopii se, että toisten kuin meidän elämä tulee vähän vaikeammaksi. Se on itse asiassa heille ihan oikein. Ovat saaneet tähänkin saakka liikaa hyvää liian helpolla.

Kiittämättömät ovat ottaneet ne pysyviksi eduksi.

]]>
3 http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262479-kunhan-ei-koske-minua#comments Ilmastonmuutos Politiikka Sote Sat, 13 Oct 2018 13:35:25 +0000 Pasi Sillanpää http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262479-kunhan-ei-koske-minua
Asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeästi ikääntyneisiin http://outialanko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262027-asiakasmaksujen-korotukset-osuvat-kipeasti-ikaantyneisiin <p>Keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallitus korotti terveydenhuollon asiakasmaksuja vuonna 2016 kerralla melkein 30 %. Tuore Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen <a href="https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/optimi-terveys-ja-sosiaalitalouden-uutiskirje/2018/ikaantyneiden-koyhyys-on-yleisempaa-kun-terveyteen-kaytettyja-menoja-otetaan-huomioon#.W7T6stod_qk.twitter">tutkimus</a> osoittaa, että ikääntyneiden köyhyys on luultua yleisempää, kun terveyteen käytettyjä menoja otetaan huomioon.</p><p>Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen nostaminen sekä lääkekustannusten omavastuiden korottaminen ovat vaikeuttaneet kaikkein köyhimpien ihmisten tilannetta. Myös THL:n tutkimus osoittaa, että hallitus on toimillaan lisännyt erityisesti ikääntyneiden pienituloisten köyhyyttä. Asiakasmaksujen noston seurauksena maksuhäiriöiden määrä on ennätyslukemissa: vuonna 2016 ulosottoon päätyi lähes 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua.</p><p>Tutkijoiden mukaan terveyskeskusmaksuja ei kannattaisi olleenkaan periä, sillä niistä tulee köyhälle kynnys, joka estää ajoissa hoitoon hakeutumisen ja hoitamattomat sairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi</p><p>Hallituksen suunnitelmissa on pakottaa kunnat korottamaan asiakasmaksuja sen jälkeen, kun sotelainsäädäntö on hyväksytty. Lakiesityksen mukaan asiakasmaksut pitää jokaisen maakunnan alueella &rdquo;harmonisoida&rdquo;. Tämä tarkoittaa, että saman maakunnan alueella ei voi olla käytössä erisuurisia asiakasmaksuja.</p><p>Tällä hetkellä Helsinki ei kerää terveyskeskusmaksuja, koska olemme halunneet helpottaa pienituloisimpien pääsyä lääkäriin. Nykyinen asiakasmaksujen lainsäädäntö jättää kunnille harkintavaltaa asiakasmaksujen käyttöönotossa ja suuruudessa. Soten läpimeno tekisi lopun tästä harkintaoikeudesta.</p><p>Sote-uuudistuksen tarkoituksena oli kaventaa terveyseroja. On selvää, että hallituksen esitys toimisi päinvastoin. Pienituloiset sairastavat enemmän kuin hyvin tienaavat. Siksi he kärsivät asiakasmaksujen korotuksesta eniten.</p><p>Jokainen vastuullinen kansanedustaja äänestää hallituksen sote-esitystä vastaan, jos se ikinä tulee eduskunnan saliin saakka eikä kaadu jo ennen sitä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.</p> Keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallitus korotti terveydenhuollon asiakasmaksuja vuonna 2016 kerralla melkein 30 %. Tuore Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus osoittaa, että ikääntyneiden köyhyys on luultua yleisempää, kun terveyteen käytettyjä menoja otetaan huomioon.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen nostaminen sekä lääkekustannusten omavastuiden korottaminen ovat vaikeuttaneet kaikkein köyhimpien ihmisten tilannetta. Myös THL:n tutkimus osoittaa, että hallitus on toimillaan lisännyt erityisesti ikääntyneiden pienituloisten köyhyyttä. Asiakasmaksujen noston seurauksena maksuhäiriöiden määrä on ennätyslukemissa: vuonna 2016 ulosottoon päätyi lähes 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua.

Tutkijoiden mukaan terveyskeskusmaksuja ei kannattaisi olleenkaan periä, sillä niistä tulee köyhälle kynnys, joka estää ajoissa hoitoon hakeutumisen ja hoitamattomat sairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

Hallituksen suunnitelmissa on pakottaa kunnat korottamaan asiakasmaksuja sen jälkeen, kun sotelainsäädäntö on hyväksytty. Lakiesityksen mukaan asiakasmaksut pitää jokaisen maakunnan alueella ”harmonisoida”. Tämä tarkoittaa, että saman maakunnan alueella ei voi olla käytössä erisuurisia asiakasmaksuja.

Tällä hetkellä Helsinki ei kerää terveyskeskusmaksuja, koska olemme halunneet helpottaa pienituloisimpien pääsyä lääkäriin. Nykyinen asiakasmaksujen lainsäädäntö jättää kunnille harkintavaltaa asiakasmaksujen käyttöönotossa ja suuruudessa. Soten läpimeno tekisi lopun tästä harkintaoikeudesta.

Sote-uuudistuksen tarkoituksena oli kaventaa terveyseroja. On selvää, että hallituksen esitys toimisi päinvastoin. Pienituloiset sairastavat enemmän kuin hyvin tienaavat. Siksi he kärsivät asiakasmaksujen korotuksesta eniten.

Jokainen vastuullinen kansanedustaja äänestää hallituksen sote-esitystä vastaan, jos se ikinä tulee eduskunnan saliin saakka eikä kaadu jo ennen sitä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

]]>
7 http://outialanko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262027-asiakasmaksujen-korotukset-osuvat-kipeasti-ikaantyneisiin#comments Kotimaa Asiakasmaksut köyhyys Sote Terveyserot Thu, 04 Oct 2018 12:04:33 +0000 Outi Alanko-Kahiluoto http://outialanko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262027-asiakasmaksujen-korotukset-osuvat-kipeasti-ikaantyneisiin
Sipilän määrätietoisuus on Suomen etu ! http://vesahelkkula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261425-sipilan-maaratietoisuus-on-suomen-etu <p>Juha Sipilä asetti ennen viime eduskuntavaaleja joukkoineen tavoitteeksi Suomen talouden ja työllisyyden saattamisen paremmalle jamalle ja kestävyysvajepommimme osalta keskeisen SOTE-uudistuksen käynnistymisen. Edeltävä Kataisen - Stubbin vetämä hallitus oli näissä asioissa surkeasti epäonnistunt ja jopa oman puolueen johtaminen luiskahti käsistä siten, että hallituskauden lopussa oman puolue repesi useissa eduskunnan äänestyksissä ja edustajat äänestivät hallituksen esityksiä vastaan. Suomen hallituksen johtaminen oli hukassa. Yksittäisten edustajien irtopisteiden kerääminen ennen seuraavia vaaleja vaivasi hallituspuolueista erityisesti kokoomusta.</p><p>Sipilä on ennen politiikkaan tuloaan osoittanut yrittäjänä ja yritysjohtajana, että tavoitteiden asettaminen, tavoitteiden tinkimätön ajaminen, joukkojen mukaanottaminen ja omasta tiimistä huolehtimnen antaan perustan sille, että tavoitteeseen voi päästä. Monet ovat arvostelleet, että yritysmaailman opit eivät sovellu yhteisten asioiden hoitamiseen. Mielestäni Juha Sipilän määrätietoisuudella on ollut aivan oleellinen merkitys taloutemme kuntoonlaitossa ja työllisyyskehityksessä. Toki maailmantaloudessa on ulkoisilla tekijöilläkin aivan oleellinen merkitys. &nbsp;</p><p>Politiikan ulkopuolella harjoiteltu ja osoitettu määrätietoisuus on mielestäni ollut eduksi Suomelle tällä hallituskaudella. Liian moni politiikassa oleva on kunnostautunut enemmän viestinnässä, mukavana kaverina olemisena ja retoriikassa. Kyky saada asioita aikaan yhteisen etumme nimissä on vähäisempää.</p><p>Kun tavoitteeksi asetetaan tärkeimmäksi määritellyt asiat, on riskinä, että toiset asiat eivät etene ihan niin hyvin. Oppositio on esimerkiksi päässyt kovasti arvostelemaan kansakunnallemme tärkeää panostusta koulutukseen. Kun julkisen talouden tasapainotus asetetaan keskeiseksi tavoitteeksi, niin vaarana on, että myös tärkeistä asioista leikataan. Joskin leikkausket voidaaan tehdä järkevästi tai vähemmän järkevästi.</p><p>Sipilän hallituksen yksi keskeinen tavoite on ollut luoda uudet toimivat raamit sosiaali- ja terveysalueen (SOTE) merkittävästi aiempaa paremmalle kehitystyölle tulevaisuudessa. Tämän mittavasti valmistellun uudistuksen eduskuntaäänestys on nyt kohta käsillä. Asian lykkääntyminen tarkoittaisi välttämättömien ja kauaskantoisten uudistusten raamin viivastymistä taas kerran. Timo Soinin käsittämättömän ajattelemattomien ja väärässä paikassa esiin tulleiden abortti-kantojen merkitys kansakuntamme kannalta on kuitenkin mitätön siihen verrattuna, että vanhenevan väestömme kestokyvyn eteen on vihdoin päästävä tekemään uudistusraamit. Jos valmisteltu SOTE-maakuntauusistus ei nyt ole 100 %:sesti kaikilta osin osuva, niin seo kuitenkin tehtävä. Uudistuksen tekemättäjättö maksaisi meille kaikille ja tuleville polville paljon rahana ja vanhusten kuin myös nuorten lisääntyvänä pahoinvoitina ja hätänä.</p><p>Pääministeri Sipilän määrätietoisuus on nyt asia, josta meidän tulisi olla tyytyväisiä. Tässä tilanteessa Suomea ei auta se, että hän lyhytaikaista tunnustusta saadakseen pääministerikin ryhtyisi muiden mukana julkisesti haukkumaan Timo Soinia. Soini on &nbsp;kohta jo menneisyyden poliitikko.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Juha Sipilä asetti ennen viime eduskuntavaaleja joukkoineen tavoitteeksi Suomen talouden ja työllisyyden saattamisen paremmalle jamalle ja kestävyysvajepommimme osalta keskeisen SOTE-uudistuksen käynnistymisen. Edeltävä Kataisen - Stubbin vetämä hallitus oli näissä asioissa surkeasti epäonnistunt ja jopa oman puolueen johtaminen luiskahti käsistä siten, että hallituskauden lopussa oman puolue repesi useissa eduskunnan äänestyksissä ja edustajat äänestivät hallituksen esityksiä vastaan. Suomen hallituksen johtaminen oli hukassa. Yksittäisten edustajien irtopisteiden kerääminen ennen seuraavia vaaleja vaivasi hallituspuolueista erityisesti kokoomusta.

Sipilä on ennen politiikkaan tuloaan osoittanut yrittäjänä ja yritysjohtajana, että tavoitteiden asettaminen, tavoitteiden tinkimätön ajaminen, joukkojen mukaanottaminen ja omasta tiimistä huolehtimnen antaan perustan sille, että tavoitteeseen voi päästä. Monet ovat arvostelleet, että yritysmaailman opit eivät sovellu yhteisten asioiden hoitamiseen. Mielestäni Juha Sipilän määrätietoisuudella on ollut aivan oleellinen merkitys taloutemme kuntoonlaitossa ja työllisyyskehityksessä. Toki maailmantaloudessa on ulkoisilla tekijöilläkin aivan oleellinen merkitys.  

Politiikan ulkopuolella harjoiteltu ja osoitettu määrätietoisuus on mielestäni ollut eduksi Suomelle tällä hallituskaudella. Liian moni politiikassa oleva on kunnostautunut enemmän viestinnässä, mukavana kaverina olemisena ja retoriikassa. Kyky saada asioita aikaan yhteisen etumme nimissä on vähäisempää.

Kun tavoitteeksi asetetaan tärkeimmäksi määritellyt asiat, on riskinä, että toiset asiat eivät etene ihan niin hyvin. Oppositio on esimerkiksi päässyt kovasti arvostelemaan kansakunnallemme tärkeää panostusta koulutukseen. Kun julkisen talouden tasapainotus asetetaan keskeiseksi tavoitteeksi, niin vaarana on, että myös tärkeistä asioista leikataan. Joskin leikkausket voidaaan tehdä järkevästi tai vähemmän järkevästi.

Sipilän hallituksen yksi keskeinen tavoite on ollut luoda uudet toimivat raamit sosiaali- ja terveysalueen (SOTE) merkittävästi aiempaa paremmalle kehitystyölle tulevaisuudessa. Tämän mittavasti valmistellun uudistuksen eduskuntaäänestys on nyt kohta käsillä. Asian lykkääntyminen tarkoittaisi välttämättömien ja kauaskantoisten uudistusten raamin viivastymistä taas kerran. Timo Soinin käsittämättömän ajattelemattomien ja väärässä paikassa esiin tulleiden abortti-kantojen merkitys kansakuntamme kannalta on kuitenkin mitätön siihen verrattuna, että vanhenevan väestömme kestokyvyn eteen on vihdoin päästävä tekemään uudistusraamit. Jos valmisteltu SOTE-maakuntauusistus ei nyt ole 100 %:sesti kaikilta osin osuva, niin seo kuitenkin tehtävä. Uudistuksen tekemättäjättö maksaisi meille kaikille ja tuleville polville paljon rahana ja vanhusten kuin myös nuorten lisääntyvänä pahoinvoitina ja hätänä.

Pääministeri Sipilän määrätietoisuus on nyt asia, josta meidän tulisi olla tyytyväisiä. Tässä tilanteessa Suomea ei auta se, että hän lyhytaikaista tunnustusta saadakseen pääministerikin ryhtyisi muiden mukana julkisesti haukkumaan Timo Soinia. Soini on  kohta jo menneisyyden poliitikko.

 

 

]]>
0 http://vesahelkkula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261425-sipilan-maaratietoisuus-on-suomen-etu#comments Keskusta Kokoomus Sote Talouskasvu Sun, 23 Sep 2018 09:29:34 +0000 Vesa Helkkula http://vesahelkkula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261425-sipilan-maaratietoisuus-on-suomen-etu
Sossusimulaattori http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261183-sossusimulaattori <p>Mulla olisi idea. Ensi keväänä on vaalit ja taas on aika miettiä kinkkisiä kysymyksiä eduskuntavaaliehdokkaille. Usein ne kinkkiset kysymykset ovat olleet vaikkapa sitä, mitä maksaa maito ja joukkoliikenteen lippu. Nehän ovat sellaisia isoja asioita, joista eduskunnassa päätetään.</p><p>Jos kerrankin pistettäisiin kansanedustajat ja sellaiseksi aikovat oikeaan testiin heille kuuluvista asioista. Joku pelifirma tekisi vaikka yhteistyössä medioiden kanssa sossusimulaattorin.&nbsp;</p><p>Sossusimulaattori on pelillistetty sosiaalipalveluiden asiakkaan palvelupolku. Siihen voidaan rakentaa vaikka neljä tasoa. Helpoimmalla tasolla mennään läpi työssäkäyvän terveen ihmisen Kela ja sote -palvelut. Vähän edistyneemmällä tasolla simuloidaan vajaatyökykyisen vastaava prosessi. Eksperttitasolla voidaan simuloida terveen työttömän palveluprosessit ja huippuasiantuntijan tasolla sairauksista kärsivän ja ulosotossa olevan työttömän prosessit.</p><p>Pelissä saa pisteitä, jos osaa ennakoida asioita niin, että ei putoa mihinkään kannusteloukkuun tai vastaavaan. Pisteitä saa myös siitä, jos ei tarvitse kysellä mitään viranomaisilta ja ehtii tekemään kaiken määräajassa. Lisäaikaa pelaamiseen voi saada vaikka sillä, että pystyy tekemään niin virheettömän suorituksen, että koko prosessi menee nappiin kerrasta.&nbsp;</p><p>Minusta sossusimulaattori antaisi parempia vastauksia kansanedustajan osaamisesta kuin maitolitran hinnan tunteminen. Sossusimulaattori olisi myös konkreettinen työkalu avata lainsäädännön mutkikkuutta ja etsiä uusia tapoja ratkaista kokonaisuuksia.</p><p>Anyone?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mulla olisi idea. Ensi keväänä on vaalit ja taas on aika miettiä kinkkisiä kysymyksiä eduskuntavaaliehdokkaille. Usein ne kinkkiset kysymykset ovat olleet vaikkapa sitä, mitä maksaa maito ja joukkoliikenteen lippu. Nehän ovat sellaisia isoja asioita, joista eduskunnassa päätetään.

Jos kerrankin pistettäisiin kansanedustajat ja sellaiseksi aikovat oikeaan testiin heille kuuluvista asioista. Joku pelifirma tekisi vaikka yhteistyössä medioiden kanssa sossusimulaattorin. 

Sossusimulaattori on pelillistetty sosiaalipalveluiden asiakkaan palvelupolku. Siihen voidaan rakentaa vaikka neljä tasoa. Helpoimmalla tasolla mennään läpi työssäkäyvän terveen ihmisen Kela ja sote -palvelut. Vähän edistyneemmällä tasolla simuloidaan vajaatyökykyisen vastaava prosessi. Eksperttitasolla voidaan simuloida terveen työttömän palveluprosessit ja huippuasiantuntijan tasolla sairauksista kärsivän ja ulosotossa olevan työttömän prosessit.

Pelissä saa pisteitä, jos osaa ennakoida asioita niin, että ei putoa mihinkään kannusteloukkuun tai vastaavaan. Pisteitä saa myös siitä, jos ei tarvitse kysellä mitään viranomaisilta ja ehtii tekemään kaiken määräajassa. Lisäaikaa pelaamiseen voi saada vaikka sillä, että pystyy tekemään niin virheettömän suorituksen, että koko prosessi menee nappiin kerrasta. 

Minusta sossusimulaattori antaisi parempia vastauksia kansanedustajan osaamisesta kuin maitolitran hinnan tunteminen. Sossusimulaattori olisi myös konkreettinen työkalu avata lainsäädännön mutkikkuutta ja etsiä uusia tapoja ratkaista kokonaisuuksia.

Anyone?

]]>
3 http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261183-sossusimulaattori#comments Eduskuntavaalit2019 Sote Wed, 19 Sep 2018 05:03:46 +0000 Pasi Sillanpää http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261183-sossusimulaattori
Minne kuljet Pohjois-Karjala http://jariturpeinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261078-minne-kuljet-pohjois-karjala <p>Olen seurannut todella huolestuneena tätä Pohjois-Karjalan kuntien ja heidän yhdessä perustaman kuntayhtymän ( Siun Sote ) ongelmallista suhdetta.&nbsp;&nbsp;</p><p>Olemme nyt ohittaneet syyskuun puolivälin ja vieläkään ei Siun Sote ole pystynyt toimittamaan kunnille perusteltua, oikeaksi todistettavaa tietoa siitä mikä mihin on rahat käytetty ja miten paljon tänä vuonna sote-kustannukset tulevat maksamaan ko. kunnalle.&nbsp;</p><p>Minkäänlaista konkreettista, selkeää laskelmaa ei ole saatu. Kyseessä on kuitenkin neljäntoista kunnan kuntayhtymä.<br />Siun Sotesta on puhuttu että se on vajaan 700.000.000 &euro; kuntayhtymä, tässä vaiheessa vuotta on siis omistajilta kateissa tieto siitä, mitä vajaalla puolella miljardilla eurolla on tehty.&nbsp;</p><p>Tässä vaiheessa tämä homma menee oikeasti hieman kummalliseksi. Kuntayhtymän perussopimus on sellainen että es. kuntien takauskeskus on selvittämässä sen juridista pätevyyttä&nbsp;(&nbsp;<a href="https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/185463-siirtyyko-taloudellinen-valta-siun-sotessa-vaaralle-toimielimelle-kuntien-takauskeskus-selvittaa-siun-soten-perussopimusta">https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/185463-siirtyyko-taloudellinen-valta-siun-sotessa-vaaralle-toimielimelle-kuntien-takauskeskus-selvittaa-siun-soten-perussopimusta</a>)&nbsp;<br />Mutta mikä on omistajien vastuu?&nbsp;</p><p>Esimerkiksi kuntalain (&nbsp;<a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp446687472">https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp446687472</a>) 7 luku ja 39 pykälä sanoo yksiselitteisesti että kunnanhallituksen ensimmäinen tehtävä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.&nbsp;</p><p>Tämä on merkittävä asia siksi että voidaan heittää kysymys siitä miten näiden neljäntoista kunnan hallitukset ovat suoriutuneet tehtävästään. Kahdeksan ja puoli kuukautta on menty niin ettei tiedetä kunnan suurimman kuluerän sisällöstä juuri mitään varmaa.&nbsp;</p><p>Olen yrittänyt seurata kuntien hallitusten esityslistoja ja en voi kuin ihmetellä sitä että missään ei ole silmiini sattunut sitä että yksikään kunta olisi hallituksen päätöksellä vaatinut sitä mitä omistajalle kuuluu eli tietoja sote-kuluista ja siitä mihin suuntaan ne ovat menossa, koska kyseisen kunnan talouden seuranta ja suunnittelu ei ole mahdollista kuntalain mukaisella tavalla jos yli puolet euroista on &rdquo;teillä tietämättömillä&rdquo;&nbsp;</p><p>Näin Outokumpulaisena voin puhua meidän kunnan tilanteesta, pohjustukseksi paikallislehden 13.9 tekemä juttu asiasta. (<a href="https://i1.wp.com/stjari.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_0368.jpg?w=1280&amp;ssl=1"> linkki</a> )</p><p>Meille esitettiin valtuustoseminaarissa kaksi eri vaihtoehtoa kuluvan vuoden tilinpääöksen arvioksi ja samoin kaksi vaihtoehtoa talousarvion pohjaksi.<br />Varmaan vastaavalla tavalla on asoita jouduttu käsittelemään myös muissa kuntayhtymän kunnissa.</p><p>Tässä kohdin pitäisi kyllä muistaa se mitä case Kittilä on jo nyt meille opettanut, eli rikoslain mukaan kunnan luottamushenkilöt, kuten kunnanvaltuutetut ja kunnanhallituksen jäsenet ovat rikosoikeudellisessa virkavastuussa aivan samoin kuin virkamiehetkin.&nbsp;</p><p>Sehän on selvää että tämä ei ole hyvän hallintotavan mukaista, eikä minkään lainkaan hengen mukaista mutta se &rdquo;tuhannen taalan&rdquo; kysymys on se että onko tällainen toiminta ollut lain kirjoitetunkin kirjaimen vastaista?&nbsp;&nbsp;<br />Ovatko omistajat toimineet lainmukaisesti kun ovat &rdquo;unohtaneet&rdquo; kunnasta riippuen joko kymmenien tai satojen miljoonien eurojen seurannan?</p><p>Tähän olisi enemmän kuin hyvä saada vastaus tavalla tai toisella, kyseessä on kuitenkin kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden kyky toimia ja suunnitella talouttaan kuntalain mukaisesti.</p><p>Vai onko tämä jo niin iso asia että se saa elää omaa elämää, pykälistä välittämättä?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen seurannut todella huolestuneena tätä Pohjois-Karjalan kuntien ja heidän yhdessä perustaman kuntayhtymän ( Siun Sote ) ongelmallista suhdetta.  

Olemme nyt ohittaneet syyskuun puolivälin ja vieläkään ei Siun Sote ole pystynyt toimittamaan kunnille perusteltua, oikeaksi todistettavaa tietoa siitä mikä mihin on rahat käytetty ja miten paljon tänä vuonna sote-kustannukset tulevat maksamaan ko. kunnalle. 

Minkäänlaista konkreettista, selkeää laskelmaa ei ole saatu. Kyseessä on kuitenkin neljäntoista kunnan kuntayhtymä.
Siun Sotesta on puhuttu että se on vajaan 700.000.000 € kuntayhtymä, tässä vaiheessa vuotta on siis omistajilta kateissa tieto siitä, mitä vajaalla puolella miljardilla eurolla on tehty. 

Tässä vaiheessa tämä homma menee oikeasti hieman kummalliseksi. Kuntayhtymän perussopimus on sellainen että es. kuntien takauskeskus on selvittämässä sen juridista pätevyyttä ( https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/185463-siirtyyko-taloudellinen-valta-siun-sotessa-vaaralle-toimielimelle-kuntien-takauskeskus-selvittaa-siun-soten-perussopimusta
Mutta mikä on omistajien vastuu? 

Esimerkiksi kuntalain ( https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp446687472) 7 luku ja 39 pykälä sanoo yksiselitteisesti että kunnanhallituksen ensimmäinen tehtävä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. 

Tämä on merkittävä asia siksi että voidaan heittää kysymys siitä miten näiden neljäntoista kunnan hallitukset ovat suoriutuneet tehtävästään. Kahdeksan ja puoli kuukautta on menty niin ettei tiedetä kunnan suurimman kuluerän sisällöstä juuri mitään varmaa. 

Olen yrittänyt seurata kuntien hallitusten esityslistoja ja en voi kuin ihmetellä sitä että missään ei ole silmiini sattunut sitä että yksikään kunta olisi hallituksen päätöksellä vaatinut sitä mitä omistajalle kuuluu eli tietoja sote-kuluista ja siitä mihin suuntaan ne ovat menossa, koska kyseisen kunnan talouden seuranta ja suunnittelu ei ole mahdollista kuntalain mukaisella tavalla jos yli puolet euroista on ”teillä tietämättömillä” 

Näin Outokumpulaisena voin puhua meidän kunnan tilanteesta, pohjustukseksi paikallislehden 13.9 tekemä juttu asiasta. ( linkki )

Meille esitettiin valtuustoseminaarissa kaksi eri vaihtoehtoa kuluvan vuoden tilinpääöksen arvioksi ja samoin kaksi vaihtoehtoa talousarvion pohjaksi.
Varmaan vastaavalla tavalla on asoita jouduttu käsittelemään myös muissa kuntayhtymän kunnissa.

Tässä kohdin pitäisi kyllä muistaa se mitä case Kittilä on jo nyt meille opettanut, eli rikoslain mukaan kunnan luottamushenkilöt, kuten kunnanvaltuutetut ja kunnanhallituksen jäsenet ovat rikosoikeudellisessa virkavastuussa aivan samoin kuin virkamiehetkin. 

Sehän on selvää että tämä ei ole hyvän hallintotavan mukaista, eikä minkään lainkaan hengen mukaista mutta se ”tuhannen taalan” kysymys on se että onko tällainen toiminta ollut lain kirjoitetunkin kirjaimen vastaista?  
Ovatko omistajat toimineet lainmukaisesti kun ovat ”unohtaneet” kunnasta riippuen joko kymmenien tai satojen miljoonien eurojen seurannan?

Tähän olisi enemmän kuin hyvä saada vastaus tavalla tai toisella, kyseessä on kuitenkin kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden kyky toimia ja suunnitella talouttaan kuntalain mukaisesti.

Vai onko tämä jo niin iso asia että se saa elää omaa elämää, pykälistä välittämättä?

]]>
2 http://jariturpeinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261078-minne-kuljet-pohjois-karjala#comments Kunnat Pohjois-Karjala siunsote Sote Talous Sun, 16 Sep 2018 17:15:46 +0000 Jari Turpeinen http://jariturpeinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261078-minne-kuljet-pohjois-karjala
Mitä sinun ei haluta tietää SOTE:sta (2/2) http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260782-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-22 <p><strong>SOTE:n kipukohtia</strong></p><p>Vaikuttaa siltä, että tämän hetkinen ongelma ei niinkään ole lääkärille pääseminen, vaan nimenomaan ERIKOISlääkärille pääseminen. On selvää, että jos kunnan asukaspohja on alle 20&nbsp;000, voi erikoislääkärin palvelutarjonta olla kustannuksien vuoksi hankalaa. On siis selvää, että pienissä kunnissa SOTE-palveluita on järjestettävä laajemmilla hartioilla. Kokkolassa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita järjestetään SOITE:n sateenvarjon alla. SOITE:lla on tällä hetkellä&nbsp;<a href="https://www.soite.fi/sivu/soite">jonkinlaista yhteistyötä</a>&nbsp;oman alueensa, Keski-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keskisuomessa olevien kuntien kanssa. Nykyinen lainsäädäntö ei siis ole minkäänlainen este järjestää leveämpiä SOTE-hartioita&nbsp;<a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuntayhtym%C3%A4">kuntayhtymän</a>&nbsp;pohjalta. Kun hallituksen kaavailema kankeasti maakuntarajoihin perustuva SOTE-uudistus tulee, tarkoittaa se enemmän tai vähemmän kaiken tähän mennessä rakennetun yhteistyön rikkomista ja aloittamista alusta. Maakuntarajat jos jotkin soisi jäävän historiaan muinaisena jäänteenä, koska jos tarkoitus on parantaa ihmisten hoitoon pääsyä, tulee palveluiden olla lähellä eikä sidottuna maantieteellisiin rajoihin. Jos hätä iskee vaikkapa kotipaikkakunnan ulkopuolella, menee ihminen jo nykyisinkin voimassa olevan valinnanvapauden mahdollistamana minkä tahansa alueen julkisiin terveyspalveluihin Suomessa jo tälläkin hetkellä. Ei tähän tarvita mitään uutta valinnanvapautta, olemassa oleva riittää vallan mainiosti.</p><p><strong>Voiton tavoittelu</strong></p><p>Suomalaiset on opetettu arvostamaan kotimaista koulutusjärjestelmää. Koulutusjärjestelmä mielletään kiinteäksi osaksi valtiota.&nbsp;<a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L3P7">Perusopetuslaissa kielletään</a>kin opetuksen järjestäminen taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Tämmöistä kirjausta ei ole toistaiseksi ollut tulossa mihinkään SOTE-lain osaan tai kokonaisuuteen. Minulle sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on valtion tehtävä, koska valtion on sen kansalaisten hyvinvointia varten, ei ihmisten terveydellä tehtävää voiton tavoittelua varten. SOTE-uudistuksessa on kyse linjanvedossa siitä, että onko SOTE-palvelut valtion vai yksityisen sektorin järjestämiä palveluita. Yhdysvallat on esimerkki valtiosta, jossa SOTE-palvelut tuotetaan yksityisen sektorin toimesta. Siellä tämä rajoittamaton voiton tavoittelu ihmisten terveydellä on johtanutkin inhimillisiin tragedioihin ja kustannusten karkaamiseen pilviin, jopa kaksinkertaiselle tasolle Suomeen verrattuna.</p><p><strong>Työntekijän asema</strong></p><p>Jos asiakkaat vaeltavat suurestikin eri SOTE-palveluntuottajien välillä, voi se aiheuttaa suuriakin muutoksia työvoiman tarpeeseen. Tämä tarkoittaa väistämättä satunnaisia massairtisanomisia, vedoten niihin kuuluisiin &rdquo;tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin&rdquo;. Tästä näkökulmasta uudistus olisi huono terveydenhuollon ammattilaisille, riippumatta siitä ovatko he töissä yksityisellä sektorilla vai julkisella sektorilla.</p><p><strong>Kuluttajansuoja</strong></p><p>Oletko tottunut jonkinlaiseen kuluttajan suojaan kun ostat jonkun tuotteen kaupasta? Tämän hetkisessä SOTE-mallissa sitä ei ole, eikä todennäköisesti ole edes tulossakaan. Asiakassuunnitelman noudattamista ei toistaiseksi velvoiteta. Jos uudistuksen jälkeen haluaisit valita palveluntuottajan sinulle etukäteen karsitusta valikoimasta, ei heillä olisi mikään pakko sinua ottaa vastaan, vaikka hoitosuunnitelmassa näin lukisikin. Perusteeksi riittää &rdquo;kiire&rdquo;. Näin ollen voiton tavoittelun maksimoimisesta aiheutuvat hoitovirheiden jäljet jäisivät julkiselle sektorille, kuten ne valitettavasti jäävät tälläkin hetkellä. Terveiden potilaiden seulonta on jo meneillään, sillä yksityisillä palveluntuottajilla on jo terveimmästä väestönosasta, työssäkäyvistä, kattavat rekisterit heiltä ostetun työterveyshuollon kautta. Työkyvyttömän on siis turha yksityisestä hoidosta haaveilla, ei sen puoleen, eihän hänellä siihen tälläkään hetkellä varaa ole. Käsittelemättä on myös se kokonaisuus, että nyt yksityishammaslääkäripalveluita tällä hetkellä omatoimisesti omalla rahalla ostavat tulisivat julkisten kustannusten piiriin. Tämä yksistään tarkoittaa jo muutaman sadan miljoonan kustannuskasvua.</p><p><strong>Kustannuskasvu</strong></p><p>Näiden kustannuskasvujen hillitsemiseksi onkin asetettu hatusta vedetty tavoite säästää kolme miljardia. Tämä ei perustu mihinkään faktaan, mutta rahana tämä hatusta vedetty kani tarkoitti ainakin vielä kesällä olevien laskelmien mukaan esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla jopa viidesosan leikkausta SOTE-rahoituksesta. Myöhemmin on esitetty arvioita, että summa ei olisi niin suuri, mutta leikkaustarve on edelleen niin suuri, että erikoissairaanhoidosta tai kiinteistöistä olisi todennäköisesti pakko leikata. Saatavuus ja hoitoonpääsy siis heikkenisivät rahoituksen puutteessa, johon kunnat eivät voisi vaikuttaa enää mitenkään.</p><p><strong>EU-kilailulaki</strong></p><p>Jos jokin palvelu altistetaan kilpailulle, tulevat sitä jatkossa koskemaan EU:n kilpailulait. Näin on käymässä SOTE-palveluille, koska ne nyt aiotaan laittaa tarjouskilpailujen piiriin. Hallitus ei halua EU-notifiointia tälle lakikokonaisuudelle, koska siellä kävisi ilmi, että koko juttu olisi kilpailulainsäädännön vastainen. Tämä johtuu siitä, että maakunta palveluiden järjestäjänä ei voi mennä konkurssiin, kuten yksityinen yritys voi mennä. Tässä piileekin suuri vaaran paikka, sillä yksityinen voi yksinkertaisesti todeta, että bisnes ei kannata, ja panna lapun luukulle. Mutta kuka siinä tapauksessa sairaat potilaat hoitaa, jos esimerkiksi koko maakunnan SOTE-palvelut on ulkoistettu? Ei sellaisessa tilanteessa enää tyhjästä voida tuosta vain perustaa maakuntaan julkisia SOTE-palveluita kiinteistöineen! Tämmöisessä kuvitteellisessa painajaismaisessa tilanteessa vastuun joutuisivatkin kantaa muut maakunnat, heidän tai valtion rahoilla.</p><p><strong>Mitä tapahtuu jatkossa?</strong></p><p>Avoinna olevat kysymykset taitavat olla niin suuria, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tuskin ehtii tuhansia sivuja käsittelemään sellaisessa aikataulussa, että SOTE tulisi valmistumaan tällä hallituskaudella. Hallituspuolueiden huuto koko hässäkän ympärillä alkaakin entistä enemmän vaikuttamaan teatterilta, joka voitaisi luokitella joko draamaksi tai kauhuksi &ndash; riippuen istuuko eduskunnassa hallituksessa vai oppositiossa. Huumoria tästä ei enää millään saa revittyä, ei edes sellaista vahingoniloista huumoria.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>P.S.</strong><br />SOTE:en liittyvät lait ovat olleet vuoden sisällä niin suuressa jatkuvassa muutoksessa, että osa tässäkin kirjoituksessa mainituista asioista voi olla vanhentuneita jo muutaman kuukauden sisällä.</p><p><strong>P.S.2</strong><br />Hyvä valittaja esittää vaihtoehtoja nykymenolle. Yli puoluerajojen kannatusta on palvelusetelille, miksi olemassa olevaa, kenties maailman parasta järjestelmää, ei tarkastella palvelusetelijärjestelmää laajentamalla? Tästä on <a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005814371.html">puhunut viimeksi mm. Paula Risikko</a>.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> SOTE:n kipukohtia

Vaikuttaa siltä, että tämän hetkinen ongelma ei niinkään ole lääkärille pääseminen, vaan nimenomaan ERIKOISlääkärille pääseminen. On selvää, että jos kunnan asukaspohja on alle 20 000, voi erikoislääkärin palvelutarjonta olla kustannuksien vuoksi hankalaa. On siis selvää, että pienissä kunnissa SOTE-palveluita on järjestettävä laajemmilla hartioilla. Kokkolassa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita järjestetään SOITE:n sateenvarjon alla. SOITE:lla on tällä hetkellä jonkinlaista yhteistyötä oman alueensa, Keski-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keskisuomessa olevien kuntien kanssa. Nykyinen lainsäädäntö ei siis ole minkäänlainen este järjestää leveämpiä SOTE-hartioita kuntayhtymän pohjalta. Kun hallituksen kaavailema kankeasti maakuntarajoihin perustuva SOTE-uudistus tulee, tarkoittaa se enemmän tai vähemmän kaiken tähän mennessä rakennetun yhteistyön rikkomista ja aloittamista alusta. Maakuntarajat jos jotkin soisi jäävän historiaan muinaisena jäänteenä, koska jos tarkoitus on parantaa ihmisten hoitoon pääsyä, tulee palveluiden olla lähellä eikä sidottuna maantieteellisiin rajoihin. Jos hätä iskee vaikkapa kotipaikkakunnan ulkopuolella, menee ihminen jo nykyisinkin voimassa olevan valinnanvapauden mahdollistamana minkä tahansa alueen julkisiin terveyspalveluihin Suomessa jo tälläkin hetkellä. Ei tähän tarvita mitään uutta valinnanvapautta, olemassa oleva riittää vallan mainiosti.

Voiton tavoittelu

Suomalaiset on opetettu arvostamaan kotimaista koulutusjärjestelmää. Koulutusjärjestelmä mielletään kiinteäksi osaksi valtiota. Perusopetuslaissa kielletäänkin opetuksen järjestäminen taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Tämmöistä kirjausta ei ole toistaiseksi ollut tulossa mihinkään SOTE-lain osaan tai kokonaisuuteen. Minulle sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on valtion tehtävä, koska valtion on sen kansalaisten hyvinvointia varten, ei ihmisten terveydellä tehtävää voiton tavoittelua varten. SOTE-uudistuksessa on kyse linjanvedossa siitä, että onko SOTE-palvelut valtion vai yksityisen sektorin järjestämiä palveluita. Yhdysvallat on esimerkki valtiosta, jossa SOTE-palvelut tuotetaan yksityisen sektorin toimesta. Siellä tämä rajoittamaton voiton tavoittelu ihmisten terveydellä on johtanutkin inhimillisiin tragedioihin ja kustannusten karkaamiseen pilviin, jopa kaksinkertaiselle tasolle Suomeen verrattuna.

Työntekijän asema

Jos asiakkaat vaeltavat suurestikin eri SOTE-palveluntuottajien välillä, voi se aiheuttaa suuriakin muutoksia työvoiman tarpeeseen. Tämä tarkoittaa väistämättä satunnaisia massairtisanomisia, vedoten niihin kuuluisiin ”tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin”. Tästä näkökulmasta uudistus olisi huono terveydenhuollon ammattilaisille, riippumatta siitä ovatko he töissä yksityisellä sektorilla vai julkisella sektorilla.

Kuluttajansuoja

Oletko tottunut jonkinlaiseen kuluttajan suojaan kun ostat jonkun tuotteen kaupasta? Tämän hetkisessä SOTE-mallissa sitä ei ole, eikä todennäköisesti ole edes tulossakaan. Asiakassuunnitelman noudattamista ei toistaiseksi velvoiteta. Jos uudistuksen jälkeen haluaisit valita palveluntuottajan sinulle etukäteen karsitusta valikoimasta, ei heillä olisi mikään pakko sinua ottaa vastaan, vaikka hoitosuunnitelmassa näin lukisikin. Perusteeksi riittää ”kiire”. Näin ollen voiton tavoittelun maksimoimisesta aiheutuvat hoitovirheiden jäljet jäisivät julkiselle sektorille, kuten ne valitettavasti jäävät tälläkin hetkellä. Terveiden potilaiden seulonta on jo meneillään, sillä yksityisillä palveluntuottajilla on jo terveimmästä väestönosasta, työssäkäyvistä, kattavat rekisterit heiltä ostetun työterveyshuollon kautta. Työkyvyttömän on siis turha yksityisestä hoidosta haaveilla, ei sen puoleen, eihän hänellä siihen tälläkään hetkellä varaa ole. Käsittelemättä on myös se kokonaisuus, että nyt yksityishammaslääkäripalveluita tällä hetkellä omatoimisesti omalla rahalla ostavat tulisivat julkisten kustannusten piiriin. Tämä yksistään tarkoittaa jo muutaman sadan miljoonan kustannuskasvua.

Kustannuskasvu

Näiden kustannuskasvujen hillitsemiseksi onkin asetettu hatusta vedetty tavoite säästää kolme miljardia. Tämä ei perustu mihinkään faktaan, mutta rahana tämä hatusta vedetty kani tarkoitti ainakin vielä kesällä olevien laskelmien mukaan esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla jopa viidesosan leikkausta SOTE-rahoituksesta. Myöhemmin on esitetty arvioita, että summa ei olisi niin suuri, mutta leikkaustarve on edelleen niin suuri, että erikoissairaanhoidosta tai kiinteistöistä olisi todennäköisesti pakko leikata. Saatavuus ja hoitoonpääsy siis heikkenisivät rahoituksen puutteessa, johon kunnat eivät voisi vaikuttaa enää mitenkään.

EU-kilailulaki

Jos jokin palvelu altistetaan kilpailulle, tulevat sitä jatkossa koskemaan EU:n kilpailulait. Näin on käymässä SOTE-palveluille, koska ne nyt aiotaan laittaa tarjouskilpailujen piiriin. Hallitus ei halua EU-notifiointia tälle lakikokonaisuudelle, koska siellä kävisi ilmi, että koko juttu olisi kilpailulainsäädännön vastainen. Tämä johtuu siitä, että maakunta palveluiden järjestäjänä ei voi mennä konkurssiin, kuten yksityinen yritys voi mennä. Tässä piileekin suuri vaaran paikka, sillä yksityinen voi yksinkertaisesti todeta, että bisnes ei kannata, ja panna lapun luukulle. Mutta kuka siinä tapauksessa sairaat potilaat hoitaa, jos esimerkiksi koko maakunnan SOTE-palvelut on ulkoistettu? Ei sellaisessa tilanteessa enää tyhjästä voida tuosta vain perustaa maakuntaan julkisia SOTE-palveluita kiinteistöineen! Tämmöisessä kuvitteellisessa painajaismaisessa tilanteessa vastuun joutuisivatkin kantaa muut maakunnat, heidän tai valtion rahoilla.

Mitä tapahtuu jatkossa?

Avoinna olevat kysymykset taitavat olla niin suuria, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tuskin ehtii tuhansia sivuja käsittelemään sellaisessa aikataulussa, että SOTE tulisi valmistumaan tällä hallituskaudella. Hallituspuolueiden huuto koko hässäkän ympärillä alkaakin entistä enemmän vaikuttamaan teatterilta, joka voitaisi luokitella joko draamaksi tai kauhuksi – riippuen istuuko eduskunnassa hallituksessa vai oppositiossa. Huumoria tästä ei enää millään saa revittyä, ei edes sellaista vahingoniloista huumoria.

 

P.S.
SOTE:en liittyvät lait ovat olleet vuoden sisällä niin suuressa jatkuvassa muutoksessa, että osa tässäkin kirjoituksessa mainituista asioista voi olla vanhentuneita jo muutaman kuukauden sisällä.

P.S.2
Hyvä valittaja esittää vaihtoehtoja nykymenolle. Yli puoluerajojen kannatusta on palvelusetelille, miksi olemassa olevaa, kenties maailman parasta järjestelmää, ei tarkastella palvelusetelijärjestelmää laajentamalla? Tästä on puhunut viimeksi mm. Paula Risikko.

 

]]>
13 http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260782-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-22#comments Kilpailulaki Kuluttajansuoja Ongelma Sote Voiton tavoittelu Wed, 12 Sep 2018 04:00:00 +0000 Petri Partanen http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260782-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-22
Mitä sinun ei haluta tietää SOTE:sta (1/2) http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260781-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-12 <p>Julkisuudessa esillä ollut <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/258374-asiantuntijan-huomio-annika-saarikon-ja-krista-kiurun-riidasta-hallituksen-malli">keskustelutilaisuus Kiurun ja Saarikon välillä</a> on vain pintaraapaisu siitä, mitä SOTE:sta tulee paljastumaan, kun sen pintaa raaputetaan lisää. Kesän aikana Krista Kiurua syytettiin kovastikin siitä, että <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/253224-sote-valiokunnan-jasenen-kova-ulostulo-hallituksen-jaa-tulee-pettamaan-syksylla">hän olisi jotenkin tavalla tai toisella jarruttanut SOTE-valmistelua</a>. Hän on puolestaan kertonut, että suurin syypää SOTE-viivyttelyyn on hallitus itse.</p><p>SOTE-lakejahan on valmisteltu edellisten eduskuntavaalien jälkeisellä ajalla vuodesta 2015 lähtien. Viimevuoteen verrattuna kaikista SOTE:en liittyvistä lakikokonaisuuksista on mennyt uusiksi jo yli puolet. SOTE ei ole mikään yksi laki, tai lakipaketti, vaan koska kyseessä on todella suuri kokonaisuus maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, on asiakokonaisuudessa lakitekstiä jo tuhansien sivujen verran. Tässä alla listattuna nyt ainakin joitakin SOTE-uudistukseen liittyviä lakeja:</p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_14+2018.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_14+2018.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx</a></p><p>SOTE-valiokunta on saanut toistuvia muutoksia näihin lakipaketteihin aivan viime aikoihin asti. Tätä vasten ehkä ymmärtääkin <a href="https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/hallituspuolueet-jyrasivat-sote-valiokunta-lopetti-asiantuntijoiden-kuulemisen-aanestyksen-jalkeen/802650/">hallituksen jyräämislinjan SOTE-valiokunnassa ääniylienemmistöllä</a>, sillä turhahan näitä lakeja on asiantuntijoilla luetuttaa, jos ne lait tulevat joka tapauksessa menemään uusiksi ja niistä pitää kuulla asiantuntijoita sitten taas uudelleen. Jos tuhansien sivujen kokonaisuudesta muutetaan pieniäkin yksityiskohtia kesken lainvalmistelun, voi lopputulos muuttua sata prosenttia. &rdquo;Tee työtä jolla on tarkoitus&rdquo; ei kyllä varmasti päde niille, jotka joutuvat näitä lakeja vatvomaan edestakaisin, kerta toisensa jälkeen vain siksi, että joku ideologinen härkäpäisyys ajaa tätäkin asiakokonaisuutta eteenpäin.</p><p>Kaikille puolueille eduskunnassa on selvää että sosiaali- ja terveyspalveluissa on parantamisen varaa mm. hoitoon pääsyssä ja odotusajassa ja että meidän tulee varautua väestörakenteen muutokseen. Mutta kun meillä on samalla meihin verrannollisten maiden kustannustehokkain terveydenhuoltojärjestelmä, niin mihin oikein tarvitsemme näin suurta uudistusta? SOTE-kustannusten vertailua eri maiden välillä tässä alla:</p><p><a href="http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252765-suomi-on-halvin-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-1">http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252765-suomi-on-halvin-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-1</a></p><p><a href="http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252774-onko-suomi-tehokkain-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-2">http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252774-onko-suomi-tehokkain-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-2</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Julkisuudessa esillä ollut keskustelutilaisuus Kiurun ja Saarikon välillä on vain pintaraapaisu siitä, mitä SOTE:sta tulee paljastumaan, kun sen pintaa raaputetaan lisää. Kesän aikana Krista Kiurua syytettiin kovastikin siitä, että hän olisi jotenkin tavalla tai toisella jarruttanut SOTE-valmistelua. Hän on puolestaan kertonut, että suurin syypää SOTE-viivyttelyyn on hallitus itse.

SOTE-lakejahan on valmisteltu edellisten eduskuntavaalien jälkeisellä ajalla vuodesta 2015 lähtien. Viimevuoteen verrattuna kaikista SOTE:en liittyvistä lakikokonaisuuksista on mennyt uusiksi jo yli puolet. SOTE ei ole mikään yksi laki, tai lakipaketti, vaan koska kyseessä on todella suuri kokonaisuus maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, on asiakokonaisuudessa lakitekstiä jo tuhansien sivujen verran. Tässä alla listattuna nyt ainakin joitakin SOTE-uudistukseen liittyviä lakeja:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_14+2018.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx

SOTE-valiokunta on saanut toistuvia muutoksia näihin lakipaketteihin aivan viime aikoihin asti. Tätä vasten ehkä ymmärtääkin hallituksen jyräämislinjan SOTE-valiokunnassa ääniylienemmistöllä, sillä turhahan näitä lakeja on asiantuntijoilla luetuttaa, jos ne lait tulevat joka tapauksessa menemään uusiksi ja niistä pitää kuulla asiantuntijoita sitten taas uudelleen. Jos tuhansien sivujen kokonaisuudesta muutetaan pieniäkin yksityiskohtia kesken lainvalmistelun, voi lopputulos muuttua sata prosenttia. ”Tee työtä jolla on tarkoitus” ei kyllä varmasti päde niille, jotka joutuvat näitä lakeja vatvomaan edestakaisin, kerta toisensa jälkeen vain siksi, että joku ideologinen härkäpäisyys ajaa tätäkin asiakokonaisuutta eteenpäin.

Kaikille puolueille eduskunnassa on selvää että sosiaali- ja terveyspalveluissa on parantamisen varaa mm. hoitoon pääsyssä ja odotusajassa ja että meidän tulee varautua väestörakenteen muutokseen. Mutta kun meillä on samalla meihin verrannollisten maiden kustannustehokkain terveydenhuoltojärjestelmä, niin mihin oikein tarvitsemme näin suurta uudistusta? SOTE-kustannusten vertailua eri maiden välillä tässä alla:

http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252765-suomi-on-halvin-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-1

http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252774-onko-suomi-tehokkain-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-2

]]>
1 http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260781-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-12#comments Eduskunta Politiikka Sosiaali ja terveysvaliokunta Sote Yhteiskunta Tue, 11 Sep 2018 04:00:00 +0000 Petri Partanen http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260781-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-12
Kuinka tärkeäksi aiheeksi maahanmuutto nousee? http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260778-kuinka-tarkeaksi-aiheeksi-maahanmuutto-nousee <p>Kaikille lienee selvää, että kyseessä on SDP, kun puhutaan yhden asian puolueesta. Korjaan Keskusta. Eikun Vihreät. No nythän tässä menee itsekkin sekaisin, sillä tarkoitin Kokoomusta. Sori, Vasemmistoliittoa, Perussuomalaisia, eikun...</p><p>Vaalit lähestyy ja käy kuten Ruotsissa. Vaalien puheenaiheeksi Suomessakin nousee maahanmuutto. Itse asiassa on jo noussut, vai mistä media ja kaikki puolueet nyt puhuu? Maahanmuutosta! Pahinta lienee se, että politikot tahallaan hämärtävät humanitäärisen ja työperäisen maahanmuuton. Kansalaiset ovat epätietoisia, eikä minkäänlaista järkevää keskustelua edes haluta aikaiseksi. Vastakkainasettelulla on helpompaa haudata ikävät asiat. Hajoita ja hallitse.</p><p>Ja ihan oikeasti olisi myös muitakin täkeitä aiheita käydä vaalikamppailua. Sote- ja maakuntauudistus on jäänyt maahanmuuton varjoon lähes tyystin. Toki näin pitkään politiikkaa seuranneena uskallan väittää, että asia nousee framille tuossa vuodenvaihteen tienoilla ja siitä pitää huolen SDP.</p><p>Vaalitaktiikkaa on hiottu eri kabineteissa pidemmän aikaa ja yksi toisensa jälkeen pulpahtelee esille. Tässä kuvaan astuu sitten myös media, joka omalta osaltaan ohjaa sitä mistä vaalikeskusteluja käydään. Esimerkkinä ihan tuore mielipide erään median päätoimittajalta: <a href="http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260723-halla-ahon-puolueessa-turha-riehaantua-ruotsista?ref=poiminnat" title="http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260723-halla-ahon-puolueessa-turha-riehaantua-ruotsista?ref=poiminnat">http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260723-halla-ahon-puolueess...</a></p><p>Tulitukea sataa myös liittojen suunnalta kaiken maailman lakkouhilla, mikä on jo nyt nähtävissä eri ulostuloissa ja näitä nähdään kiihtyvällä tahdilla vaalipäivän lähestyessä. Kansantalouden noususuhdanteessa tällaisia ei toivottavasti tarvitse nähdä.</p><p>Jokseenkin varmaa lienee kuitenkin, ettei nämä kaksi jo vuosikymmeniä uudistusta kaivannutta asiaa pääse maaliin tällä hallituskaudella. Ei ole edes varmaa kestääkö tämä hallitus kasassa kauden loppuun saakka. Sanansa sanottavana tässä on Sinisillä. Mikäli käyrät gallupeissa ei lähde nousukiitoon, niin Soinilaiset saattavat vetää ässän hihasta, kuten Vihreät tekivät viimeksi. Asiaa ei edistä osan oppositiosta esittämä epäluottamusesitys ulkoministeri Soinia kohtaan. (edistää toiselta kantilta).</p><p>Onko SDP:n vaalivoitto jo kirkossa kuulutettu? Tuskin, sillä pääministeripuolueena maakuntauudistus alkaisi taas alusta ja hallituskokoonpanosta riippuen myös sote-uudistus. Tämähän tietäisi sitä, että yksityiseen terveydenhuoltopalveluihin sijoittaneet vetäisivät riskin kasvaessa sijoituksensa pois ja &quot;valinnanvapaus&quot; kariutuisi. Rohkeimmat menettäisivät sijoittamansa ja Kokoomus saisi vaaliaseen kosiskella köyhiä, sekä sairaita.&nbsp;</p><p>SDP:n vaalivoitto käytännössä tarkittaisi maakuntauudistuksen kannalta sitä, että seuraavat neljä vuotta vatvottaisiin uudistusta viiden maakunnan pohjalta. Tämähän ei käy Keskustalle, mutta Kokoomuksen ollessa hallituksessa se olisi hyvinkin mieleinen vaihtoehto. Apuja tulisi tietenkin apulaisilta, eli RKP:n ja Vihreiden suunnalta. Tietenkin kalliilla myönnytyksillä, mutta nehän kuuluvat hallitusyhteistyön ylläpitämiseksi. Kotimaista maataloutta kuritettaisiin juuri kuten Vihreiden juuri julkaisemassa maatalousohjelmassa kuvaillaan. Maksajiksi tälle hulluudelle tulisi ne perinteiset pienituloiset. Vihreiden ohjelma on suoraan sanottuna otsikostaan poikkeavasti kestämätön jos sitä viitsii tarkemmin analysoida.</p><p><a href="https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/09/vihreiden-maatalousohjelma-suomalaisesta-maataloudesta-tehtava-maailman-eettisinta-kestavinta#.W5X4jBpORca.facebook" title="https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/09/vihreiden-maatalousohjelma-suomalaisesta-maataloudesta-tehtava-maailman-eettisinta-kestavinta#.W5X4jBpORca.facebook">https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/09/vihreiden-maatalousohjelma-suom...</a></p><p>Eipä siinä mitä. Vaalit tulee, kuten aina ja vaalikarjan muisti on lyhyt. Tuohon jos joku lääketeollisuuden firma keksisi poliittista muistia pidentävän lääkkeen, niin ehkäpä päättäjinä istuisi seuraavaksi vain lääketeollisuudesta kuppaavia tohtoreita, eikä puoluepoliittisesti lobbareiden ohjaamia julkkiksia, urheilijoita, missejä... tai jonkin kiintiön täyttäviä.&nbsp;</p><p>Ps. Tarkoitus oli vastata Vesa Levosen blogiin ja kysymykseen: Miten arvioisitte kuinka tärkeäksi aiheeksi maahanmuutto nousee Suomen seuraavissa eduskuntavaaleissa ja kuinka tärkeä asia se teille itsellenne on?</p><p>Vastauksestani ryöpsähti hieman pitkä ja aiheesta poikkeava, niin aattelin avata uuden blogin.</p><p><a href="http://vesalevonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/comment/reply/260765/3954648" title="http://vesalevonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/comment/reply/260765/3954648">http://vesalevonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/comment/reply/260765/3954648</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaikille lienee selvää, että kyseessä on SDP, kun puhutaan yhden asian puolueesta. Korjaan Keskusta. Eikun Vihreät. No nythän tässä menee itsekkin sekaisin, sillä tarkoitin Kokoomusta. Sori, Vasemmistoliittoa, Perussuomalaisia, eikun...

Vaalit lähestyy ja käy kuten Ruotsissa. Vaalien puheenaiheeksi Suomessakin nousee maahanmuutto. Itse asiassa on jo noussut, vai mistä media ja kaikki puolueet nyt puhuu? Maahanmuutosta! Pahinta lienee se, että politikot tahallaan hämärtävät humanitäärisen ja työperäisen maahanmuuton. Kansalaiset ovat epätietoisia, eikä minkäänlaista järkevää keskustelua edes haluta aikaiseksi. Vastakkainasettelulla on helpompaa haudata ikävät asiat. Hajoita ja hallitse.

Ja ihan oikeasti olisi myös muitakin täkeitä aiheita käydä vaalikamppailua. Sote- ja maakuntauudistus on jäänyt maahanmuuton varjoon lähes tyystin. Toki näin pitkään politiikkaa seuranneena uskallan väittää, että asia nousee framille tuossa vuodenvaihteen tienoilla ja siitä pitää huolen SDP.

Vaalitaktiikkaa on hiottu eri kabineteissa pidemmän aikaa ja yksi toisensa jälkeen pulpahtelee esille. Tässä kuvaan astuu sitten myös media, joka omalta osaltaan ohjaa sitä mistä vaalikeskusteluja käydään. Esimerkkinä ihan tuore mielipide erään median päätoimittajalta: http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260723-halla-ahon-puolueessa-turha-riehaantua-ruotsista?ref=poiminnat

Tulitukea sataa myös liittojen suunnalta kaiken maailman lakkouhilla, mikä on jo nyt nähtävissä eri ulostuloissa ja näitä nähdään kiihtyvällä tahdilla vaalipäivän lähestyessä. Kansantalouden noususuhdanteessa tällaisia ei toivottavasti tarvitse nähdä.

Jokseenkin varmaa lienee kuitenkin, ettei nämä kaksi jo vuosikymmeniä uudistusta kaivannutta asiaa pääse maaliin tällä hallituskaudella. Ei ole edes varmaa kestääkö tämä hallitus kasassa kauden loppuun saakka. Sanansa sanottavana tässä on Sinisillä. Mikäli käyrät gallupeissa ei lähde nousukiitoon, niin Soinilaiset saattavat vetää ässän hihasta, kuten Vihreät tekivät viimeksi. Asiaa ei edistä osan oppositiosta esittämä epäluottamusesitys ulkoministeri Soinia kohtaan. (edistää toiselta kantilta).

Onko SDP:n vaalivoitto jo kirkossa kuulutettu? Tuskin, sillä pääministeripuolueena maakuntauudistus alkaisi taas alusta ja hallituskokoonpanosta riippuen myös sote-uudistus. Tämähän tietäisi sitä, että yksityiseen terveydenhuoltopalveluihin sijoittaneet vetäisivät riskin kasvaessa sijoituksensa pois ja "valinnanvapaus" kariutuisi. Rohkeimmat menettäisivät sijoittamansa ja Kokoomus saisi vaaliaseen kosiskella köyhiä, sekä sairaita. 

SDP:n vaalivoitto käytännössä tarkittaisi maakuntauudistuksen kannalta sitä, että seuraavat neljä vuotta vatvottaisiin uudistusta viiden maakunnan pohjalta. Tämähän ei käy Keskustalle, mutta Kokoomuksen ollessa hallituksessa se olisi hyvinkin mieleinen vaihtoehto. Apuja tulisi tietenkin apulaisilta, eli RKP:n ja Vihreiden suunnalta. Tietenkin kalliilla myönnytyksillä, mutta nehän kuuluvat hallitusyhteistyön ylläpitämiseksi. Kotimaista maataloutta kuritettaisiin juuri kuten Vihreiden juuri julkaisemassa maatalousohjelmassa kuvaillaan. Maksajiksi tälle hulluudelle tulisi ne perinteiset pienituloiset. Vihreiden ohjelma on suoraan sanottuna otsikostaan poikkeavasti kestämätön jos sitä viitsii tarkemmin analysoida.

https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/09/vihreiden-maatalousohjelma-suomalaisesta-maataloudesta-tehtava-maailman-eettisinta-kestavinta#.W5X4jBpORca.facebook

Eipä siinä mitä. Vaalit tulee, kuten aina ja vaalikarjan muisti on lyhyt. Tuohon jos joku lääketeollisuuden firma keksisi poliittista muistia pidentävän lääkkeen, niin ehkäpä päättäjinä istuisi seuraavaksi vain lääketeollisuudesta kuppaavia tohtoreita, eikä puoluepoliittisesti lobbareiden ohjaamia julkkiksia, urheilijoita, missejä... tai jonkin kiintiön täyttäviä. 

Ps. Tarkoitus oli vastata Vesa Levosen blogiin ja kysymykseen: Miten arvioisitte kuinka tärkeäksi aiheeksi maahanmuutto nousee Suomen seuraavissa eduskuntavaaleissa ja kuinka tärkeä asia se teille itsellenne on?

Vastauksestani ryöpsähti hieman pitkä ja aiheesta poikkeava, niin aattelin avata uuden blogin.

http://vesalevonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/comment/reply/260765/3954648

]]>
12 http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260778-kuinka-tarkeaksi-aiheeksi-maahanmuutto-nousee#comments Eduskuntavaalit 2019 Maahanmuutto Maakuntauudistus Sote Vesa Levonen Mon, 10 Sep 2018 19:06:56 +0000 Seppo Lavikainen http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260778-kuinka-tarkeaksi-aiheeksi-maahanmuutto-nousee
Eduskunta vajonnut puoluepolitiikan pohjamutiin http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260030-eduskunta-vajonnut-puoluepolitiikan-pohjamutiin <p><em>Soten alkuperäinen, asiakaslähtöinen tavoite poistaa jonoja, yhdenvertaistaa palveluja ja hillitä kustannuksia, keikahti kokoomuksen ja keskustan lehmänkaupassa päälaelleen. Mikään näistä asiakastavoitteita ei asiantuntijoiden mukaan sotessa toteudu.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Hanke ei ole enää oikeudellinen, vaan puoluepoliittinen. Siinä ei likaisia keinoja kaihdeta; eikä pohjaa tunnu edes olevan.</em></p><p>&nbsp;</p><p>Likaisuutta näyttää vielä lisäävän Kristillisten hallitushimon selkärangattomuus. Ovat valmiit myymään taivasosuutensa. Sinisten kuolemankieli-politiikka on säälittävän surullista.</p><p>&nbsp;</p><p>Näin alas ei eduskunnassa ole aiemmin vajottu. Se on sekaisen ja likaisen hallituspolitiikan seurausta.</p><p>&nbsp;</p><p>Konsensuspolitiikka, jolla maa nostettiin sotien jälkeen hyvinvointivaltioksi, on käytännössä tuhottu. Yhdessä rakennettua hyvää myydään nyt ideologioiden huutokaupoissa. Kaikki on kaupan.</p><p>&nbsp;</p><p>Soten lisäksi hallitus on sekoillut muun muassa työelämän lakiesityksissään. Yhtä varmasti kuin syksyn tulo, on ministeri Lindströmin lakihankkeita seurannut työmarkkinaselkkauksen, jopa yleislakon uhka. Kelvottomia lakitekeleitä on ammuttu alas, vedetty takaisin tai muuten kuopattu. Työmarkkinoiden uhkatilanne on nytkin tuloillaan; Lindströmin hanke taas kuumentaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Poliitikkojen perustuslain nakertaminen on arkipäivää. Se on demokratiassa vaarallista; kansalaisten oikeusturva kun on viime kädessä perustuslain varassa.</p><p>&nbsp;</p><p>Oikeusvaltion kaikkien säädösten tulee olla palautettavissa (johdettavissa) perustuslakiin. Se on oikeusvaltion tunnusmerkki. Perustuslakia loukkaavat lakiesitykset, kuten osa sote-laeista, ovat oikeusvaltion murentamista; ja ovat tätäpäivää.</p><p>&nbsp;</p><p>Kun lakihankkeiden perustuslainmukaisuus tulisi ensisijaisesti jo lain valmistelun alusta lähtien varmistaa, niin nyt sen sijaan hallituksen painostuksesta koetetaan kepillä jäätä, eli perustuslakia tahdotaan lakihankkeissa kiertää, jopa tieten tahtoen rikkoa:</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;<em>Sote repii hallitusta - Risikon toiminta ihmetyttää, virkamiehet ovat hermoromahduksen partaalla&rdquo; (Ilta-Sanomat otsikko 19.10.2017).</em></p><p>&nbsp;</p><p>Sama meno jatkuu edelleenkin. Tulilinjalla on nyt sote-mietintöä valmisteleva sosiaali- ja terveysvaliokunta. Sen jälkeen vuoroon tulee perustuslakivaliokunta. Sen tulisi ja tulee olla, perustuslakituomioistuimen puuttuessa, täysin itsenäinen ja hallituksen tahdosta riippumaton perustuslaillisuuden toteuttaja. Oikeudellisen vaatimuksen pitää voittaa poliittinen kähmintä.</p><p>&nbsp;</p><p>Hallitus on röyhkeästi ja lain vastaisesti puuttunut valiokuntien itsenäiseen toimintaan, määräämällä aikatauluja ja lopettamalla edustajiensa toimesta asiantuntijoiden kuulemisen valiokunnassa kesken kaiken.</p><p>&nbsp;</p><p>Huolellisen lain valmistelun sijaan valiokuntia painostetaan pakkoaikatauluun. Siinä jonpi kumpi pettää; joko aikataulu tai lain perustuslainmukaisuus.</p><p>&nbsp;</p><p>Tuhannen taalan kysymys on, tehdäänkö eduskunnassa lähes tasaäänin asiantuntijoiden varoittama megaluokan sote-virhe, vai löytyykö ryhtiä palauttaa hankkeen alkuperäinen tarkoitus.</p><p>&nbsp;</p><p>Heikki Santala</p><p>Järjestöneuvos Kauniainen</p><p>&nbsp;</p><p><em>(Julkaistu Iltalehdessä 23.8.18)</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Soten alkuperäinen, asiakaslähtöinen tavoite poistaa jonoja, yhdenvertaistaa palveluja ja hillitä kustannuksia, keikahti kokoomuksen ja keskustan lehmänkaupassa päälaelleen. Mikään näistä asiakastavoitteita ei asiantuntijoiden mukaan sotessa toteudu.

 

Hanke ei ole enää oikeudellinen, vaan puoluepoliittinen. Siinä ei likaisia keinoja kaihdeta; eikä pohjaa tunnu edes olevan.

 

Likaisuutta näyttää vielä lisäävän Kristillisten hallitushimon selkärangattomuus. Ovat valmiit myymään taivasosuutensa. Sinisten kuolemankieli-politiikka on säälittävän surullista.

 

Näin alas ei eduskunnassa ole aiemmin vajottu. Se on sekaisen ja likaisen hallituspolitiikan seurausta.

 

Konsensuspolitiikka, jolla maa nostettiin sotien jälkeen hyvinvointivaltioksi, on käytännössä tuhottu. Yhdessä rakennettua hyvää myydään nyt ideologioiden huutokaupoissa. Kaikki on kaupan.

 

Soten lisäksi hallitus on sekoillut muun muassa työelämän lakiesityksissään. Yhtä varmasti kuin syksyn tulo, on ministeri Lindströmin lakihankkeita seurannut työmarkkinaselkkauksen, jopa yleislakon uhka. Kelvottomia lakitekeleitä on ammuttu alas, vedetty takaisin tai muuten kuopattu. Työmarkkinoiden uhkatilanne on nytkin tuloillaan; Lindströmin hanke taas kuumentaa.

 

Poliitikkojen perustuslain nakertaminen on arkipäivää. Se on demokratiassa vaarallista; kansalaisten oikeusturva kun on viime kädessä perustuslain varassa.

 

Oikeusvaltion kaikkien säädösten tulee olla palautettavissa (johdettavissa) perustuslakiin. Se on oikeusvaltion tunnusmerkki. Perustuslakia loukkaavat lakiesitykset, kuten osa sote-laeista, ovat oikeusvaltion murentamista; ja ovat tätäpäivää.

 

Kun lakihankkeiden perustuslainmukaisuus tulisi ensisijaisesti jo lain valmistelun alusta lähtien varmistaa, niin nyt sen sijaan hallituksen painostuksesta koetetaan kepillä jäätä, eli perustuslakia tahdotaan lakihankkeissa kiertää, jopa tieten tahtoen rikkoa:

 

Sote repii hallitusta - Risikon toiminta ihmetyttää, virkamiehet ovat hermoromahduksen partaalla” (Ilta-Sanomat otsikko 19.10.2017).

 

Sama meno jatkuu edelleenkin. Tulilinjalla on nyt sote-mietintöä valmisteleva sosiaali- ja terveysvaliokunta. Sen jälkeen vuoroon tulee perustuslakivaliokunta. Sen tulisi ja tulee olla, perustuslakituomioistuimen puuttuessa, täysin itsenäinen ja hallituksen tahdosta riippumaton perustuslaillisuuden toteuttaja. Oikeudellisen vaatimuksen pitää voittaa poliittinen kähmintä.

 

Hallitus on röyhkeästi ja lain vastaisesti puuttunut valiokuntien itsenäiseen toimintaan, määräämällä aikatauluja ja lopettamalla edustajiensa toimesta asiantuntijoiden kuulemisen valiokunnassa kesken kaiken.

 

Huolellisen lain valmistelun sijaan valiokuntia painostetaan pakkoaikatauluun. Siinä jonpi kumpi pettää; joko aikataulu tai lain perustuslainmukaisuus.

 

Tuhannen taalan kysymys on, tehdäänkö eduskunnassa lähes tasaäänin asiantuntijoiden varoittama megaluokan sote-virhe, vai löytyykö ryhtiä palauttaa hankkeen alkuperäinen tarkoitus.

 

Heikki Santala

Järjestöneuvos Kauniainen

 

(Julkaistu Iltalehdessä 23.8.18)

]]>
10 http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260030-eduskunta-vajonnut-puoluepolitiikan-pohjamutiin#comments Sote Sun, 26 Aug 2018 10:36:08 +0000 Heikki Santala http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260030-eduskunta-vajonnut-puoluepolitiikan-pohjamutiin